Advokaten 12 De under sagen fremlagte bilag

Print Print
19-12-2005

Af Anne Louise Husen, advokatfirmaet Husen & Partnere

Er det virkelig for meget forlangt, at det i påstandsdokumentet anføres, hvilke bilag, der er fremlagt i sagen?

Påstandsdokumenter er en god ting. Begge parter skal i god tid før domsforhandlingen blandt andet gøre sig klart, om der er anbringender, der kan undværes og bilag, der er blevet overflødige.

Samtidig får man mulighed for at finde ud af, hvilke bilag modparten mener, der er fremlagt i sagen.

Både som advokat og som lægdommer bliver jeg derfor irriteret over, at mange advokater ikke gider gøre sig den ulejlighed at anføre numre/litra på de bilag, de mener, er fremlagt i sagen.

Særlig som lægdommer, der ikke er i besiddelse af alle retsbogsudskrifter, er det godt at vide, om man har fået det hele.

Så kære kolleger, hold op med at springe over hvor gærdet er lavest ved at skrive ”de i sagen fremlagte bilag”. Gør modparter og dommere den tjeneste at anføre, hvilke bilag der er tale om. Det behøver ikke nødvendigvis være en opremsning af, hvad bilagene er, men i det mindste ”bilag 1-27”.