Advokaten 12 Advokaten i 2006

Print Print
19-12-2005

Af pressechef Pia Møller og generalsekretær Henrik Rothe
Advokaten udkommer i 2006 ti gange og et nyt redaktionspanel vil hjælpe den faste redaktion med at få flere gode ideer til artikler.

Redaktionen bag Advokaten har været glad for den modtagelse, det ”nye” Advokaten har fået hos medlemmerne af Advokatsamfundet og de øvrige læsere. I løbet af de seneste fire måneder har vi modtaget mange positive reaktioner på det nye layout og den journalistiske opprioritering med mere stof om advokatbranchen og de enkelte advokater. Redaktionen har også oplevet, at flere advokater end tidligere henvender sig med ideer til artikler, og det er vi meget glade for. Det giver os mulighed for at lave et endnu bedre blad.

Midt i alle de nye tiltag har vi forsøgt at bevare både de vægtige retspolitiske indlæg, som vi tidligere bragte i Lov & Ret, samt det faglige stof, som er med til at give bladet tyngde.

Redaktionen anser det retspolitiske stof som utrolig vigtigt, fordi vi her kan være med til at sætte  dagsorden i det omgivende samfund. Advokatsamfundet har som en del af sin formålsparagraf at værne om retssamfundet, og derfor er det vigtigt, at medlemsbladet kan tiltrække de mest interessante retspolitiske artikler.

For at styrke særligt det retspolitiske stof har redaktionen valgt at nedsætte et såkaldt redaktionspanel bestående af både advokater og andre jurister, som skal hjælpe den faste redaktion med at få de bedste ideer til artikler.

 Medlemmerne af Advokatens redaktionspanel er:
Morten Broberg, lektor, Københavns Universitet
Thomas Elholm, adjunkt, Syddansk Universitet
Carsten Fode, advokat
Niels Forsby, advokat
Arne Gram, vicepolitimester, Odense Politi
Lars Hjortnæs, afdelingschef, Justitsministeriet
Rasmus Møller Madsen, advokat
Allan Ohms, advokat
Birgitte Kofod Olsen, afdelingsleder, Institut for Menneskerettigheder
Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet
Karsten Havkrog Pedersen, advokat
Birgitte Holmberg Pedersen, dommer, Tårnby
Lars Lindencrone Petersen, dommer, Østre Landsret
Hellen Thorup, advokat
Peter Volkers, advokat

Bladet er i sin nye udformning en anelse dyrere at producere, end det var i den gamle form. Af den grund har vi valgt i 2006 at udgive ti numre, altså et blad mindre end i det forløbne år. Vi fordeler udgivelserne jævnt over hele året med en lidt længere pause i sommerperioden og en pause i januar. Til gengæld kan vi love, at hvert af de ti numre vil leve op til det niveau, der er lagt for bladet i det forløbne år.

I 2006 udkommer Advokaten følgende datoer:
6. - 7. februar
13. - 14. marts
24.- 25. april
22. - 23. maj
26. - 27. juni
28. - 29. august
25. - 26. september
23. - 24. oktober
20. - 21. november
18. - 19. december

Advokaten vil også i 2006 blive distribueret af Bladkompagniet, som uddeler en lang række dagblade. Det betyder, at der ikke længere står advokatens navn bag på bladet. Så de advokatvirksomheder, der modtager flere blade, skal selv fordele dem til advokaterne. Bladet skal være hos modtagerne senest dagen efter udgivelsesdatoen. Hvis bladet udebliver, kan man henvende sig til Bente Busck på bbu@advocom.dk eller 33 96 97 29.