Advokaten 11 Provokerende og underholdende bog om ledelse

Print Print
14-11-2005

Af Pernille Backhausen, advokat, Jon Palle Buhl
Formålet med den anderledes ledelsesbog ”Mindfulness – Et helhedssyn på liv og ledelse” er at påvirke, provokere og udvikle læseren.

Der er en lang og god tradition for at anmelde nyudgivelser på det juridiske område. Sådanne anmeldelser vurderer som oftest dels værkets tilgængelighed og brugbarhed, dels kommer der ofte kommentarer til eventuelle nye vurderinger af gældende ret eller lignende.
En bog, som jeg finder fortjener en anmeldelse, men hvor anmeldelsers sædvanlige former ikke falder naturligt, er udgivelsen ”Mindfulness – Et helhedssyn på liv og ledelse” af Inger Høedt-Rasmussen.

Som baggrund har jeg netop læst Jyske Bank brancheanalyse i forhold til advokater og revisorer, der bærer titlen ”Tid til forandring”, og konsulentfirmaet Valcons undersøgelse af servicevirksomheder, herunder advokatfirmaer, ”Servicevirksomheder trænger til serviceeftersyn”. Begge analyser peger på behovet for at løfte kvaliteten af ledelsen i branchen.

Tidligere udviklingschef i Advokatsamfundet, Inger Høedt-Rasmussen, som var en af de bærende kræfter ved indførelsen af den nye advokatuddannelse, som Jyske Bank fremhæver som det væsentligste bidrag til at standse medarbejderflugten (sic!) fra branchen, har nu sat sig det mål at udvikle de danske ledere.

Bogen søger over 26 kapitler med baggrund i egne vurderinger og inspireret af internationale ledelsestrends, ved hypoteser, provokerende udsagn og selvhjælpsøvelser at påvirke læseren til udvikling for eget – men dermed også medarbejdernes – bedste.

Skal jeg starte med en kritisk bemærkning, må det være, at min fornemmelse enkelte steder er den samme, som når jeg (der har en overordentlig stor appetit) spiser tapas. Det er utvivlsomt lækre inspirerende ting, der serveres, men det er ikke altid, at man opnår en mæthedsfornemmelse, når man er færdig.

Undskyldeligt er det dog, at dette fra forfatterens side er et bevidst valg, idet forfatteren selv inviterer til at springe over, hvor gærdet er lavest og ved læsning af værket på kort tid få lært nogle nye begreber og påbegynde en udvikling. Værket indeholder en række henvisninger, primært til international litteratur, hvor interesserede læsere vil kunne fortsætte, hvor bogen slipper.

Det er sjældent at sidde med en bog, der angiver, at hovedsigtet er at påvirke, provokere og udvikle læseren. Stilen er appetitlig og kort, bogen er let overskuelig og meget underholdende skrevet, hvilket medfører en høj læsehastighed.

Imidlertid stiller værket også krav om, at man foretager øvelser. Formentlig bl.a. bygget over forfatterens tidligere coaching erfaringer, som jeg selv i forsøget på at blive en bedre procedør for nogle år siden har været udsat for.

Et eksempel er at finde ud af, hvilken rolle, der er ens yndlingsrolle, baseret på ens egen opførsel. Der er således Ofret den forladte hjælpeløse, der svigtes af alle, og som hverken har magt eller selvtillid, men som dog forstår at styre ved at påføre andre skyld og fralægge sig ethvert ansvar. Der er Bødlen, der irriteres over vores andres tåbeligheder, som fordømmer, forfølger og retter på andre, og bliver bitter og irriteret over ikke at blive adlydt og endelig Redderen, der hjælper og vil løse alle andres problemer, gøre medspillere til ofre, giver dem skyld og spærrer vejene til løsninger. Man opfordres til at beslutte, om man vil fortsætte med denne rolle, og hvis ikke, hvad man har tænkt sig at gøre ved det.

Der er en praktisk standardaftale med foreslået bilagsmateriale, hvor læseren ved simpel udfyldelse kan forpligte sig til adfærdsændringer, fremtidsforventninger og lykkeoptimering.

Den gennemgående røde tråd er, at du må forholde dig til dig selv, blive bevidst om dine virkemidler både i kommunikation, væremåde og målsætninger. Dette må ske for din egen skyld, men også for at frigøre energi til at forholde sig til væsentlige samfundsmæssige problemstillinger og i øvrigt sprede energi med henblik på, at andre, herunder dine medarbejdere, gør det samme. Den ambitiøse plan er, at man ved dette ikke alene kan opnå at blive den bedste i verden, men den bedste for verden.

Gennem bogens eksempler genkender man personer fra ens omgangskreds og erhvervskarriere, der passer forbløffende godt ind i de beskrevne systemer, hvilket igen vækker ens undren over, hvor man dog selv passer ind.

Det er – ikke mindst på baggrund af forfatterens store faglighed – vanskeligt at forblive upåvirket efter læsning, tværtimod synes modet til forandring og udvikling at stige. Det til trods for, at jeg ved læsningens begyndelse ikke følte det store behov for forandring. Mon ikke andre på samme måde vil have vanskeligt ved at forblive upåvirkede.

”Mindfulness – Et helhedssyn på liv og ledelse” af Inger Høedt-Rasmussen. Udgivet af DJØF's forlag.