Advokaten 11 Generationsskifte med gevinster

Print Print
14-11-2005

Tekst: Hanne Hauerslev, journalist
Der var engang, hvor den lokale sagfører var en fast institution i enhver dansk provinsby. Som Korsbæks Skjold Hansen var han inde i byens konflikter, arvesager og hushandler. I dag henter kunderne gerne juridisk ekspertise i den modsatte ende af landet, og mange små kontorer lukker, når advokaten går på pension. Ret & Råd har fundet en løsning, der er til fordel for kunderne og advokaten på vej på pension.

I dag drømmer de færreste unge advokater om at have en enmandsforretning i Hårby, Skælskør eller en hvilken som helst anden dansk provinsby. Derfor kan det være svært at sælge sin forretning, når lysten til pensionisttilværelsen nærmer sig.

- Når du kommer op i alderen, kan det blive et pres at sidde alene med overblikket over de hurtige forandringer, der sker inden for juraen. Men der er stadig lokale borgere, som har brug for en advokat i nærheden. Derfor tilbyder vores firma lokale advokater en ordning, hvor vi overtager enmandsforretningen til fordel for alle parter, forklarer advokat Frantz Dolberg, Ret & Råd i Assens.

For otte år siden overtog kontoret i Assens advokat Erik Hartvig Jørgensens advokatvirksomhed i Hårby.

- De første syv år sad Erik Hartvig Jørgensen i sit lokale kontor, og klienterne fik selvfølgelig at vide, at han nu var en del af Ret & Råd i Assens. Senere flyttede han herind. Det var en ordning, der gjorde kunderne trygge, og langt de fleste er fulgt med, siger Frantz Dolberg, der ser mange gevinster ved ordningen.

- Den større forretning vinder ved at udvide sin klientskare og får en udvidet geografisk flade at arbejde i.

- Den anden vinder i ordningen er sælgeren. Når han bliver en del af en større advokatvirksomhed, får han kolleger at sparre problemstillinger med. Det giver ham tryghed og sikkerhed for, at kunderne fortsat får optimal juridisk rådgivning. I stedet for et fast beløb for sin forretning får han en aftale om løn og pension i en årrække, så han undgår bekymringer om, hvorvidt han kan klare sig økonomisk. Det er en stor fordel for de fleste, der oplever faldende indtægt med alderen, fordi det simpelthen er svært at overkomme det samme som før.

- Den tredje vinder er klienten. Han kan beholde kontakten til den advokat, som måske har fulgt familien igennem generationer, og han kan stille og roligt vænne sig til at komme et nyt sted. Klienten får også en faglig sikkerhed – det er vel de færreste der siger til deres advokat, at han er blevet for gammel… Alligevel sætter de måske spørgsmålstegn ved, om de stadig får den ydelse, de har behov for.

- Den fjerde vinder er branchen. Alle er sårbare over for det svage led i kæden. Der er ingen tvivl om, at løsningen sikrer os mod at få problemer med klagesager, fordi man fanger problemerne i tide.

Frantz Dolberg råder andre til at udvide deres advokatvirksomhed på samme måde.

- Vi har ikke en fast model, som vi tager ned fra hylden. I det hele taget kan jeg kun råde til at arbejde meget individuelt, når det gælder overtagelse af lokale advokatkontorer. Når vi tager kontakt, sker det med stor gefühl. Det er utrolig vigtigt, at du gør det på en ordentlig måde, og at der er god kemi mellem parterne – tænk på, at det skal være båret af lyst for begge parter, siger Frantz Dolberg, der med denne model har overtaget tre lokale advokatkontorer.

For usikkert at være alene
Efter 24 år som advokat i en enmandsvirksomhed i Hårby på Fyn, blev Erik Hartvig Jørgensen en del af Ret & Råd i Assens. Det gav ham økonomisk sikkerhed, et fagligt og teknologisk løft, siger han. I juli gik han på pension.

Erik Hartvig Jørgensen er en travl mand, som det er svært at få en aftale med. Han er nemlig blevet pensionist – og en særdeles aktiv en af slagsen.
Sommeren har han brugt på at gennemtrawle USA og spise god mad i Sydfrankrig. Det tager også sin tid at bygge kajakker og buer, ligesom de tilsammen 16 børnebørn kræver deres. Tre bestyrelsesposter kan den 66-årige advokat også få ind i kalenderen. Den ene i Hårby Bio, som stadig lever højt på det overskud der kom ind, da Polle fra Snave gik for fulde huse i ugevis. Der er med hans egne ord ”måske ikke verdens bedste film” – men Polle er fra Hårby, og mere autentisk end at se filmen netop her kan det ikke blive. For over for biografen ligger Polles stamværtshus, og hans knallert står oven i købet udenfor op ad de gule mursten.

- Det er her i Hårby, jeg har haft min forretning. Allerede i 1996 kontaktede Frantz Dolberg mig for at høre, om jeg havde lyst til at blive en del af Ret & Råd i Assens. Det skulle jeg lige overveje. Men jeg kunne se, at jeg på sigt måske ville miste hushandler til andre faggrupper. Kreditforeningerne begyndte at sammenlægge inkassodistrikterne, så det forretningsområde ville jeg med tiden også miste. Det satte nogle tanker i gang hos mig, selvom min forretning gik godt. I foråret 1997 besluttede jeg mig alligevel for at tage springet, siger Erik Hartvig Jørgensen.

- Aftalen var, at jeg blev ansat hos Ret & Råd i Assens. Jeg fik intet engangsbeløb for min forretning – men derimod fast løn og pension. Jeg vurderede, at aftalen var god for mig, for det ville være vanskeligt at finde en ung advokat, der ville overtage min forretning i Hårby, blandt andet fordi jeg var beneficeret advokat, hvilket jo er en opgave, som ikke kan overdrages. Det er simpelthen blevet en for usikker gang på jorden at være alene om en advokatvirksomhed i provinsen. Du er alene. Meget alene.

- Som ansat hos Ret & Råd fik jeg et teknologisk løft og sikkerhed. Pc var tidligere min sekretærs område – men her har alle en pc, sådan at du kan lægge spørgsmål ud til kolleger og besvare klienterne via nettet. Det gav mig stor faglig sikkerhed at kunne mødes og diskutere sager med andre. Det var godt.

I de første syv år sad Erik Hartvig fortsat i Hårby. Det sidste års tid var han på kontoret i Assens.

- Når du har siddet i 25 år alene og klaret det hele selv, er det selvfølgelig en omvæltning. Alene dét at have mange sekretærer med hver sin ekspertise er jo noget andet end at have to faste, der kender dig og din måde at arbejde på.

- Alt i alt har jeg været glad for ordningen, som har gjort det nemmere for mig at stoppe. Hvis jeg bare havde måttet lukke fra den ene dag til den anden, havde jeg følt, at jeg havde svigtet mine klienter. Det, der har drevet mig i alle disse år, har nok været muligheden for at hjælpe andre mennesker med at løse deres problemer. Nu synes jeg, at det arbejde på en god måde er blevet lagt i hænderne på andre, så jeg kan koncentrere mig om at nyde livet som pensionist.

Håbløst umoderne… men fuld af fornøjelse
Peter Rørdam kalder sig barfodsadvokat og har med egne ord ”en lille snoldet forretning” i hjertet af Skælskør. Han regner med, at han selv må lukke og slukke efter sig, når han om få år går på pension. Men de unge advokater går glip af glæden ved at være tæt på klienterne og udfordringen ved at arbejde med mange forskellige juridiske problemer.

Bøgerne, papirbunkerne og det enorme skrivebord ser ud, som om de ved et tilfælde er landet i en privat stue. Der er malerier i guldrammer, stearinlys i messinglysestagerne og en topersoners lædersofa. Her er hyggeligt. Og det har der været siden Peter Rørdam i 1967 nærmest ved et tilfælde startede som fuldmægtig på advokatkontoret i Skælskør.

- Min tante havde den tidligere advokat til bords ved et middagsselskab, og jeg var desperat efter at finde en ny plads som fuldmægtig. Siden gror man jo til, bliver gift, får børn og engagerer sig i miljøet, forklarer den 65-årige advokat, der siden 1983 har været medlem af byrådet og en række kommunale udvalg.

- For 30 år siden var det almindeligt med en advokatvirksomhed som min, hvor jeg er alene advokat med to sekretærer. I dag er der jo ingen, der drømmer om at tage notits af en forretning med en omsætning på halvanden million.

- Jamen det er, fordi det er håbløst umoderne at drive en forretning som den her. Tendensen inden for alle brancher er at vokse. Inden for juraen betyder det, at advokaterne bliver ekstremt specialiserede og groft sagt skal sidde i plenum og diskutere, om de kan tage en ny klient. Det har jeg ikke behov for. Jeg har det fint med at bestemme selv, og synes det er sjovt med bredden i sagerne. Jeg har også mulighed for at holde min arbejdstid inden for en fornuftig ramme. Min holdning er nemlig, at jeg skal have et liv ved siden af juraen. Jeg vil ikke sidde og boge den hver eneste aften, forklarer Peter Rørdam, der hver dag klokken 12 går hjem til privaten en times tid for at spise frokost og læse avisen.

Han oplever en stor tilfredsstillelse ved at hjælpe de lokale borgere med deres problemer og konflikter.

- Jeg startede den gratis advokatvagt i byen i 1980. Og det er ikke altid, det handler om jura. Du virker også som lynafleder i et lille samfund, som vi jo er med 12.000 indbyggere. Du kommer tæt på byens befolkning – møder dem på tennisbanen, i golfklubben, til musikkomsammen eller 117 andre ting. Det er både fornøjelsen og pestilensen, for du kan ikke vende dig i sengen uden at hele denne lille rygteby ved det, forklarer advokaten er kendt for at blande sig.

- Jeg er tilbøjelig til at sige min mening, og skriver en del læserbreve, som jeg ofte underskriver med ”stokkonservativ”, siger Peter Rørdam fornøjet.

Han har endnu ikke sat dato på den sidste dag på kontoret. Og som det ser ud nu, er han ikke presset af en aftale om at overdrage sit livsværk til en ny, ung advokat.

- Men jeg regner ikke med at være her om fem år. Jeg skal ikke bruge hele livet på at arbejde. Jeg vil gerne spille golf, forsætte med lokalpolitik og i øvrigt ud og se verden uden for Skælskør.

Gode råd om pensionen

- Sæt processen i gang, før det er for sent.

- Tænk over og beskriv dine egne forventninger til et generationsskifte.

- Beskriv hvad du sælger/overdrager: Hvor kommer sagerne fra? Hvor er hovedomsætningen? Hvem er kerneklienterne?

- Vær opmærksom på tavshedspligten og persondataloven i forbindelse med gennemgang af eksisterende sager og klientportefølje.

- Definer nogle faglige kompetencer hos den, du gerne vil have til at overtage din forretning.

- Lav generationsskifte med en, du kan lide. Så er der større sandsynlighed for, at klienterne også kan.

- Brug evt. nogle ressourcer på klientbesøg mv. for at sikre klienternes accept af deres nye advokat.

- Søg evt. rådgivning hos en kollega om skattespørgsmål, og når der skal forhandles kontrakt.

- På www.advokatnet.dk  under publikationer findes et eksempel på en overdragelsesaftale for enkeltmandsvirksomheder. Den kan fungere som inspiration og huskeliste.

- Vær realistisk i forhold til, hvad du skal have for din forretning, afhængig af din advokatforretnings størrelse og beliggenhed. Accepter i nogle tilfælde, at der ikke er goodwillbetaling i traditionel forstand. En åremålskontrakt med fast løn på funktionærvilkår hos den nye advokat kan være en anden løsning.

- Brug www.advojob.dk som elektronisk markedsplads til at finde en partner til generationsskiftet – eventuelt på anonym basis.

Flere generationsskifter
Advokatrådets Brancheanalyse fra maj 2005 viser, at næsten hver anden mandlig advokat er 50 år eller derover. Det betyder, at en lang række advokatvirksomheder står over for et generationsskifte i de kommende år. For enkeltmandskontorerne er de forestående generationsskifter særlig udtalte, fordi næsten to ud af tre advokater på disse kontorer er 50 år eller ældre.

Hvornår deponeres bestallingen?
70 år er den alder, de fleste advokater har nået, når de deponerer deres bestalling, viser tal fra Advokatsamfundet. Sidste år var der 38 advokater over 60 år, der deponerede deres bestalling. Året før var tallet 41 og i 2002 var der 56 advokater, der efter de 60 år valgte at deponere.

Større kontor – lavere alder
I dag er der cirka 1.500 advokatvirksomheder i Danmark. Godt tusind af dem er enkeltmandsfirmaer. To tredjedele af advokaterne i enkeltmandsfirmaerne er over 50 år. Generelt har de største kontorer med mere end 20 advokater den laveste gennemsnitsalder. Hver anden advokat på disse kontorer er under 40 år.