Advokaten 11 Advokat Keld Pagh

Print Print
14-11-2005

Advokat Keld Pagh
Herning
1951-2005

Af Jon Stokholm, højesteretsdommer

Det var med stor sorg og bestyrtelse, at de tidligere medlemmer af Advokatrådet modtog meddelelsen om, at deres gamle rådskollega, advokat Keld Pagh, pludseligt var afgået ved døden.

Keld Pagh havde gjort sig således gældende i det kollegiale arbejde i det midtjyske, at han i 1995 blev valgt til Advokatrådet. Her var han medlem i de seks år (til 2001), som vedtægten giver mulighed for.

I rådsarbejdet markerede Keld Pagh sig hurtigt som en bundloyal og hæderlig advokatpolitiker, som uden at kny løste de opgaver, han fik. Hans indsats var præget af stort engagement i, at advokatstanden udviklede sig moderne og professionelt i pagt med tidens krav uden at give køb på kerneværdierne om integritet og uafhængighed. Når hertil kom hans sunde dømmekraft, smittende humør, livsglæde og hjælpsomhed, var det naturligt, at han overtog næstformandsposten, da jeg blev formand for Advokatrådet i 1999. Her tog han vare om Advokatsamfundets organisation, økonomi og som formand for Serviceselskabet på advokaternes kompetenceudvikling i bred forstand; men navnlig fik jeg en utrolig stærk rådgiver og støtte til den linje, som rådet og jeg lagde i disse år. Det var ikke mindst Keld Paghs skyld, at gode ting lykkedes, og fejltagelser blev undgået.

Alle danske advokater har ved Keld Paghs bortgang mistet en agtet kollega.

Vi er mange, derhar mistet en god ven.