Advokaten 10 Tættere på forbrugerne

Print Print
17-10-2005

Af Pia Møller, pressechef
Advokater laver aftaler med organisationer og virksomheder, der er velkendte blandt forbrugerne. Formålet er at gøre advokatydelsen tilgængelig og synlig for de private kunder.

PÅ FDB'S HJEMMESIDE kan man i øjeblikket læse om Danske Familieadvokater og deres familietjek. I samme annonce tilbydes medlemmer af FDB familietjekket med 15 procents rabat i forhold til den normale pris. Medlemmer af LO´s medlemsservice får rabat  på en række nærmere definerede ydelser hos advokatkæden Ret & Råd.

Samme kæde tilbyder i samarbejde med Falck en daglig telefonisk advokatvagt til private personer, der har været involveret i et trafikuheld og har juridiske spørgsmål i den forbindelse.

For både Danske Familieadvokater og Ret & Råd er formålet med denne type samarbejdsaftaler, som hidtil har været mest almindelige på erhvervsområdet, at gøre advokaterne synlige og tilgængelige for privatklienterne.

-Hvis man, som vi gør, satser på øjenhøjde og tilgængelighed, så er den slags aftaler utrolig effektive. En del af de mennesker, som ringer til Falck for at få et godt råd af en advokat, ville måske ikke selv have slået op i en telefonbog og fundet en. Der er en tryghed ved Falck,somviidenneforbindelse drager nytte af, siger direktør i Ret & Råd, Christian Lundblad.

Anja Cordes, der er formand for Danske Familieadvokater peger på, at hendes medlemmer gennem FDB får leveret nogle distributionskanaler, som man ellers ikke ville komme i nærheden af. FDB's hjemmeside har mere end 100.000 hits om måneden, og Danske Familieadvokater vil også blive omtalt i medlemsbladet Samvirke.

-Det er helt enestående at få kontakt til så mange mennesker i et indkøbsmiljø. Vi tror på, at den tilgængelighed, vi opnår ved at væretilstedeietforum,hvorfolkkøberindi dagligdagen,ereffektiv.Vitilbyderatrådgive om familiens jura, og det passer rigtig godt sammenmedenbrugsforening,derogsåhar familien som fokusområde.

-På hjemmesiden tilbyder vi vores ydelse blandt f.eks. forsikringstilbud, hoteller og rejser. Men vi er jo også en blomst i den buket af varer og ydelser, der udgør familiens daglige liv, siger Anja Cordes.

Danske Familieadvokater har netop haft generalforsamling, og her var der stor opbakning til det konkrete projekt og tilslutning til at satse pålignendemarkedsføringsmetoderifremtiden. HosRet&Rådarbejdesderpåatindgåfleresamarbejdsaftalerafdennetype.

-Jeg tror, vi vil se meget mere af det her, især hos advokatkæderne og specialforeningerne, der jo har den fordel, at de er landsdækkende. Det er i princippet kun fantasien,dersættergrænser,sigerChristian Lundblad.

Både han og Anja Cordes advarer dog imod at lave aftaler, der gør advokatydelsen til et discount produkt. De peger begge på, at advokaterne skal holde fast i, at det er den personlige rådgivning, de sælger.

-Vi skal ikke ud og stå bag en disk i supermarkedetmedettilbudtildehandlendeom, at her kan man købe et testamente. Men vi skal gøre os synlige over for supermarkedets brugere, siger Anja Cordes.