Advokaten 10 Er der fortsat behov for at deregulere?

Print Print
17-10-2005

Af Sys Rovsing Koch, formand for Advokatrådet

Kan man forestille sig, at Advokatrådet kaster alle juridiske argumenter over bord og ser på reguleringen af advokatbranchen fra en ren konkurrenceøkonomisk vinkel? Ja, det kan man. Advokatrådet har fået Copenhagen Economics til at undersøge konkurrenceforholdene på markedet for juridiske ydelser i Danmark. Resultatet forelagde virksomheden på det nyvalgte råds første møde en weekend i august. Og skal vi tro Copenhagen Economics, står det godt til med konkurrencen. Dette synspunkt deles overordnet af EU-Kommissionen, som i sin opfølgning på Monti-rapporten har placeret Danmark blandt de tre mest deregulerede og reformivrige lande i Europa.

Det interessante ved Copenhagen Economics' rapport er i al korthed, at det tilsyneladende kniber med at finde de konkurrenceøkonomiske argumenter for at ændre på reguleringen af advokaterne. Det er sandt, at der er asymmetrisk information på markedet, dvs. at kunderne køber en viden, som de ikke selv har, og derfor kan have vanskeligere ved at gennemskue, hvad de får for deres penge. Er kvaliteten i orden? Står prisen mål hermed osv.? Advokatrådets nye prisoplysningsregel, som altid gælder i forbrugerforhold, kan delvist hjælpe på dette. Men helt kan man aldrig komme problemet med asymmetrisk information til livs. Hvis folk virkelig vidste det hele selv, så havde de jo ikke brug for os advokater. Asymmetrisk information er en markedsbetingelse og giver nogle ulemper, som Copenhagen Economics fremhæver. Man kan bare ikke komme disse uhensigtsmæssigheder til livs ved at deregulere.

Med hensyn til drøftelserne om blandet ejerskab peger økonomisk teori på, at det for at skabe vækst i virksomhederne er vigtigt med motivation og fastholdelse. En advokatvirksomhed er en videnvirksomhed. Den lever af de hjerner, som hver dag tuner ind på deres arbejde. Advokatvirksomhedernes vigtigste aktiv er derfor advokaterne selv. Og advokater er nu en gang bedst til at vurdere, om andre advokater også præsterer det, de skal. Man drømmer altså ikke ”bare” om at blive partner. Man vil være i et partnerskab, hvor indsats og fortjeneste går hånd i hånd. Og de færreste vil tilsyneladende – og forståeligt nok – være en del af et partnerskab, hvor de ene mand trækker hele læsset for at andre kan skumme fløden. Hvis ejerskabet så også skal deles med andre end advokater, kan motivations-instrumentet blive svækket yderligere. Sådan er det i virkelighedens advokatverden – og nu har Copenhagen Economics bekræftet, at sådan er det også ifølge økonomisk teori.

Endelig hører jeg tit, som begrundelse for deregulering, at det fører til friere konkurrence og dermed faldende priser. Synspunktet synes at bygge på, at advokaternes priser er alt for høje, og at det derfor er den rene ”løn-fest” i branchen. Men det argument er hverken jeg eller Copenhagen Economics overbeviste om. Ser man på antallet af advokater, der deponerer deres bestalling og forlader branchen, så tyder det ikke just på, at det er i vores branche, man finder de lettest tjente penge. Man kan godt tjene penge i vores branche – men det kræver både tid og flid.

Med rapporten fra Copenhagen Economics og Kommissionens fine tredjeplads til Danmark er der så grund til at tale mere om deregulering af advokatbranchen? Ifølge konkurrencemyndighederne er der. Konkurrencestyrelsen har i 2005 placeret advokatbranchen på en liste med brancher, hvor konkurrencen fungerer dårligt – uvist af hvilken årsag. Og Kommissionen foreslår i opfølgningen på Monti-rapporten en for mig at se ganske farlig opdeling af klienter, når det kommer til rettigheder. Tanken er, at jo mere professionel du er som klient, jo mindre beskyttelse skal du have. Kommissionens synspunkt har ikke hold i virkeligheden. I hvert fald ikke i Danmark. Kerneværdiprojektet, en stor undersøgelse lavet af dagbladet Bøsren og sager fra dagspressen har vist, hvor højt kunderne sætter kerneværdier som uafhængighed – uanset om de går til advokat som professionelle erhvervsdrivende eller familiefædre.

Rapporten fra Copenhagen Economics vil lande på et tørt sted. Og da Copenhagen Economics har bistået Kommissionen med at foretage de økonomiske konsekvensberegninger af gennemførelsen af udkastet til nyt servicedirektiv, vil deres konklusioner og anbefalinger uden tvivl have stor vægt og autoritet. Advokatrådet vil selvfølgelig bruge rapportens resultater i sit videre arbejde, ligesom jeg også finder, at rapporten vil være et vigtigt indspark i debatten i Advokatudvalget.