Advokaten 1 Succesfuldt samarbejde

Print Print
11-01-2005

Af pressechef Pia Møller, sekretariatet
Når kommuner kan komme i kontakt med advokater på en let og gennemsigtig måde, giver det bedre løsninger. Det viser erfaringerne fra projekt ”Juridisk Multipartnering”.

I løbet af ca. to år har fire små jyske kommuner i alt 26 gange fået rådgivning fra et af de otte advokatkontorer, der er med i projektet. Tre sager er stadig i gang, og der kan nå at komme flere til, før projektet afsluttes ved udgangen af marts 2005. Og tilfredsheden hos kommunerne er stor, fortæller Lene Skovsgaard Sørensen fra konsulentfirmaet Team 2, der er projektleder.

– Der er en overvældende tilfredshed fra kommunernes side. De har oplevet, at et øget kendskab til, hvad advokater kan hjælpe med, samt en større gennemsigtighed i adgangen til advokaterne, har givet bedre og nye løsninger.

”Juridisk Multipartnering” blev for snart tre år siden skruet sammen af Advokatsamfundet, otte advokatfirmaer, fire kommuner og konsulentfirmaet Team 2. Projektet vandt en konkurrence udskrevet af Erhvervs- og Byggestyrelsen med det formål at styrke nye former for offentlig- privat samarbejde.

Formålet med projektet er at give kommunerne mulighed for hurtigt at finde frem til en advokat, der er specialist på lige præcis det område, som kommunens problem drejer sig om. Nøglen er hjemmesiden ”Ekspertnøglen” (www.ekspertnoeglen.dk), hvor kommunerne kan logge ind og finde ud af, hvilke advokater i de otte firmaer, der har forstand på hvilke emner. En medarbejder i f.eks. socialforvaltningen i Lemvig Kommune kan på den måde finde den helt rette advokat til at tage sig af et bestemt problem inden for socialretten.

Advokaterne i projektet yder både rådgivning og konkret sagsbehandling, og kommunerne får tilskud til advokathonoraret fra projektmidlerne.
Lene Skovsgaard Sørensen siger, at det for både advokaternes og kommunernes vedkommende tog lidt tid ”at få hul på bylden”. Kommuner er store organisationer, og det tog noget tid at sprede budskabet og ændre på holdningen til at bruge advokat.

Men også advokaterne skulle lige vænne sig til de nye kommunale klienter og deres særlige behov. Et eksempel er, at ud af de i alt 26 sager fra kommunerne, handler 10 om det sociale område.

– Det tror jeg er kommet bag på advokaterne. Det sociale område er jo et meget borgerfølsomt område. Derfor er det især i disse sager, de har brug for rådgivning. Og så fylder det sociale område også meget i den kommunale økonomi, siger projektlederen.
Hun tilføjer dog, at erfaringerne fra projektet viser, at modellen fra ”Juridisk Multipartnering” kan bruges på alle typer af kommunale sager. Når projektperioden er færdig, samles og evalueres erfaringerne.

Den 18. januar sætter Advokatrådet sammen med Kommunernes Landsforening igen fokus på samarbejdet mellem advokater og kommuner med temadagen ”Kommuner og advokater – kan de bruge hinanden”. Temadagen holdes på Hotel Nyborg Strand fra kl. 9.30 til kl. 15. Programmet kan ses på www.advokatnet.dk eller www.advokatsamfundet. dk, og det var trykt i Advokaten nr. 11 og 12 2004.

Følgende deltager i projektet:
Advokatsamfundet

Kommuner:
Trehøje
Lemvig
Thyholm
Vinderup

Advokatfirmaer:
Kirk Larsen & Ascanius
Poul Schmidt/Kammeradvokaten
Grønbæk & Huuse
Teit Johansen
Hjulmand & Kaptain
Lindh Stabell Horten
Advodan Syd
Bech-Bruun Dragsted
Konsulentfirmaet Team 2