Advokaten 1 Som kunderne ser jer...

Print Print
11-01-2005

Af pressechef Pia Møller, sekretariatet
Der var kærlig revselse, opmuntring og gode råd, da Villy Dyhr fra Forbrugerrådet og tidl. adm. direktør Lars Ive varmede op til stiftelsen af Danske Familieadvokater i Odense.

I er dyre, for lidt innovative, og der er ikke nok konkurrence – men Danske Familieadvokater kan være et skridt i den rigtige retning. Sådan kan man sammenfatte meldingen fra Villy Dyhr, der er chef for politisk afdeling i Forbrugerrådet. Han indledte med at bemærke, at han altid er glad for at blive inviteret til en kærlig revselse af advokatstanden.

Han slog fast, at der set fra hans stol er en stribe problemer med advokatmarkedet.

  • Markedet er konkurrencehæmmet i svær grad, fordi lovgivningen beskytter advokater på en række områder. Som han sagde, man har det indtryk, at advokatstanden halvvejs er groet ind i Justitsministeriet.
  • Og derfor virker det også som en lukket stand.
  • Der er ringe innovation. Han fremhævede Danske Familieadvokater som et eksempel på innovation, men savner den i øvrigt i branchen.
  • Fremmedgjorte forbrugere, der ikke kan gennemskue markedet og ydelsen.
  • Mærkelige klageveje.

Men, sagde Villy Dyhr efterfølgende, der er noget godt på vej: Ophævelsen af vinkelskriverloven, måske kan andre end advokater med tiden møde i retten, der kommer et nyt servicedirektiv fra EU, og der er generelt fokus på gennemsigtighed i priser.
– Jeg kan forestille mig, at en af grundene til, at I er så mange her i dag, er, at I kan se, det her er på vej. Og derfor er I nødt til at oppe jer og ændre jer. Det skal I have ros for, sagde han og tilføjede, at Danske Familieadvokater kan blive et skridt i den retning, Forbrugerrådet gerne vil gå.

Han fremhævede specialiseringen og kommunikationen og det, at forbrugerne for en del af advokatbranchen bliver fokuskunde. Og så lagde han vægt på, at foreningen lægger vægt på en bedre afstemning af forventninger og pris mellem advokaten og kunden.
Men træerne vokser jo ikke ind i himlen. Forbrugernes mand satte spørgsmålstegn ved, om konceptet for Danske Familieadvokater nu også er godt nok.

Han spurgte, om de etiske regler er gode nok, eller de blot er en afskrift af det, der gælder for alle advokater. Og så opfordrede han til at skride hurtigt ind over for brodne kar. Han spurgte endvidere, om fordelene ved at bruge en familieadvokat er tilstrækkelig store, eller om det bare er et smart markedsføringsredskab.

– Der skal være en kvalitetsforskel på det, I laver, og det, andre laver, sagde han.

Endelig stillede han de for forsamlingen måske provokerende spørgsmål: Får I simpelthen ikke for meget i løn, og passer det egentlig, at advokater ikke laver standardprodukter?

Villy Dyhr sluttede af med det kendte Darwin-citat om, at det hverken er de stærkeste eller de mest intelligente, der overlever. Det er den, der bedst tilpasser sig forandringen.

I lyst og nød
Ovenstående citat kunne også være overskriften for indlægget fra tidl. adm. direktør i bl.a. Matas og Gads Boghandel, Lars Ive. Han har som inspirator været en del af den initiativgruppe, der har udformet konceptet for Danske Familieadvokater. Og med en fortid i detailhandlen havde han mange gode indspark til advokaterne omkring forbrugerne og markedet.

Han mener, at kundernes syn på advokater er præget af, at de næsten altid kommer til advokaten, når de er i nød. Det er noget, de helst ville have været fri for, og så synes de, det er dyrt. Kunderne mener også, at advokater har bunker af indsigt, men måske ikke så meget indlevelse. Og så er der en stigende tendens til, at mange mennesker tænker, at det, de har brug for, kan de nok selv finde på nettet.

Han konkluderede, at kunsten for familieadvokaterne er at skabe noget, som kunderne får lyst til at købe. I stedet for kun at komme til advokaten af nød, skal de også komme af lyst.

– Når kunden kommer i dag, er der altid et eller andet, der brænder et sted. Det er ikke en god måde at møde kunden på.

Lars Ive fremhævede, at Danske Familieadvokater kommer til verden på et bedre tidspunkt end f.eks. Danske Boligadvokater i sin tid.

– Boligadvokaterne var under pres fra bl.a. EDC-mæglerne. Og de var nødt til at gøre noget aktivt. I gør noget proaktivt, og det er lige en tand bedre. Hvis I havde ventet tre-fire år, så havde I måske været i samme situation som boligadvokaterne, sagde han.

Så opfordrede han foreningen til hurtighed og handlekraft – det vil være afgørende for succesen.

– Familietjekket bærer jer ikke igennem i de næste ti år, så I skal faktisk allerede nu til at tænke på, hvad jeres næste tilbud til kunderne skal være. Jeg ved godt, at det for en organisation som jeres kan være svært at handle hurtigt, når alt skal omkring råd og udvalg. Men vælg nu en bestyrelse – giv den nogle kompetencer – og kom så af sted, lød det fra den energiske erhvervsmand.

Hans sidste gode råd til advokaterne var: Værn om fællesskabet! Det giver ensartethed, genkendelighed og kræfter til at skabe synlighed.

– Hvis en af jer tænker, jeg laver familietjekket på min helt egen måde, jeg staver det også anderledes og bruger nogle helt andre annoncer, så gør I fællesskabet en bjørnetjeneste. Kæden er ikke stærkere end det svageste led. Og det er bedre at hænge sammen end at blive hængt hver for sig, lød det fra Lars Ive.