Advokaten 1 Farvel til Lov & Ret – goddag til nyt Advokaten

Print Print
11-01-2005

Af generalsekretær  Henrik Rothe

Med decembernummeret af Lov & Ret blev der sat et værdigt punktum for en epoke i den retspolitiske debat. I 14 år har der i tidsskriftet været et væld af gode skribenter, der har ydet et væsentligt bidrag til den retspolitiske debat her i landet.

Som angivet i den informationsmeddelelse, vi tidligere har udsendt, er det overvejelser om, hvordan vi bedst og mest effektivt anvender medlemskontingentet, som – i samspil med portostøttens bortfald – har ført til, at vi fra nytår indstillede udgivelsen af Lov & Ret. Fremover satser vi på at udvikle Advokaten, som både skal være et blad for branchen og om branchen – og som samtidig skal afløse Lov & Ret som et væsentligt forum for den retspolitiske debat.

Allerede i det første nummer af Advokaten, der udkommer i januar, vil læseren kunne se de første tegn på forandring, idet vi overfører de faste indlæg om dansk og europæisk retspolitik fra Lov & Ret til Advokaten. Dansk Retspolitik bliver fremover skrevet af landsdommer Lars Lindencrone Petersen, og Europæisk Retspolitik skrives på skift af adjunkt Thomas Elholm og lektor Morten Broberg.

Vi vil også gradvis ændre på indholdet i Advokaten og bringe mere journalistisk bearbejdet stof om advokaternes verden. Vi vil løbende sørge for at offentliggøre artikler med skarpe retspolitiske synspunkter, og vi vil også holde fast i artikler med et mere fagligt indhold.

Den første store synlige forandring indtræffer efter sommerferien, hvor Advokaten udkommer i et nyt format og i et nyt design, således at form og indhold kommer til at passe sammen.

I redaktionen, som fremover kommer til at bestå af pressechef Pia Møller, redaktionel sekretær Bente Busck og mig selv, vil vi bestræbe os på at lave et blad, som både medlemmer og omverden vil opfatte som væsentligt og spændende at læse.

Ideer til artikler, herunder også ideer til indhold og form, ros og konstruktiv kritik – og ikke mindst gode manuskripter, vil blive modtaget med glæde. De kan sendes til Bente Busck (bbu@advocom.dk) eller Pia Møller (pmm@advocom.dk).