Advokaten 1 Et barn blev født…

Print Print
11-01-2005

Af pressechef Pia Møller, sekretariatet
Den 24. november blev foreningen Danske Familieadvokater stiftet i Odense. Foreningen henvender sig til alle advokater, der er specialister i privatlivets jura – det kan f.eks. være familie- og arveret, erstatningsret, ansættelsesret, lejeret, dødsbobehandling og retssager for forbrugere. Ud over den stiftende generalforsamling bød eftermiddagen i Odense Kongrescenter på en række indlæg med fokus på familier og forbrugere.

Omkring 70 advokater var mødt frem til den stiftende generalforsamling i Danske  Familieadvokater. De tilstedeværende gav udtryk for entusiasme og iver efter at komme i gang med arbejdet.
Der var både en stolt moder og en lige så stolt fader til stede ved fødslen af Danske Familieadvokater.

Advokatrådets formand Sys Rovsing Koch, som oprindelig fik ideen til en forening, der målrettet henvender sig til private, var meget glad for at kunne byde velkommen til den generalforsamling, hvor foreningen så dagens lys.
Hun henviste til, at nogle har sat spørgsmål ved, om Advokatrådet overhovedet skal agere fødselshjælper til en forening af denne type. Er det ikke konkurrenceforvridende i forhold til f.eks. kæderne, har spørgsmålet lydt. Nej, det er det ikke, lød svaret fra Sys Rovsing Koch.

– Vi skal tilstræbe en diversitet i organisationen og strukturerne i advokatbranchen. Vi skal have både kæder og foreninger. Og i denne forening kan man jo melde sig ind både som enkeltperson, kæde og firma.

– Det er noget meget dansk, det her med at stifte en forening. Det er noget, vi skal dyrke og styrke. Det er et sted, hvor den ene stemme tæller lige så meget som den anden. Det er et sted, hvor vi skal være innovative, og så tage noget med tilbage til de virksomheder, vi kommer fra, lød det fra Advokatrådets formand, som derefter bød velkommen til foreningens ”rigtige fader”.

Formanden for Privatretsudvalget, Jan Schøtt-Petersen, har stået i spidsen for den initiativgruppe, der har udviklet konceptet for Danske Familieadvokater. Han mente dog selv, at ”jordemodermand” måske var et lidt mere dækkende udtryk.

– Den rigtige fader, det er vist sådan noget familieretligt noget, som han sagde.

Jan Schøtt-Petersen gennemgik nogle få elementer i vedtægterne og de etiske regler for foreningen, som alle de fremmødte på forhånd havde haft lejlighed til at læse. Han fortalte, at foreningen ligesom f.eks. Danske Boligadvokater har retten til at bruge et koncept og et navn, som ejes af Advokatsamfundet. Inden for dette koncept er det bestyrelsens opgave at udfylde rammerne for f.eks. efteruddannelse, kontrol, økonomi og markedsføring.

Han fortalte om økonomien, at foreningen starter med et introduktionstilbud, hvor kontingentet er 10.000 kr. i de første to år. Herefter er det generalforsamlingen, der fastsætter kontingentet på et niveau, så man kan opretholde et rimeligt aktivitetsniveau.

En af de fremmødte advokater opfordrede sine kolleger til kun at melde sig ind, hvis de er indstillede på for alvor at skyde penge i budgettet. Han advarede mod det, som skete med Danske Boligadvokater i begyndelsen, hvor en enkelt advokat på et kontor meldte sig ind bare for at få mærket og så lod resten af kontoret lukrere på det.

En anden af de fremmødte spurgte i hvor høj grad, man forpligter sig til at drive sin forretning på en helt bestemt måde.

Til dette svarede Jan Schøtt-Petersen, at der inden for rammerne er god plads til mangfoldighed. Hvordan man vil lave sine ordrebekræftelser, og hvordan man beregner sin pris, er op til den enkelte advokat. Men man skal oplyse kunden ordentligt om prisen, og hvordan man når frem til den.

– Og så er der tvang på et enkelt område. De, der melder sig ind, skal tilbyde et familietjek. Og derfor er der obligatorisk efteruddannelse på lige netop dette punkt, sagde han.

Også udsendelse af klagevejledning er obligatorisk. Det kan man f.eks. gøre som Danske Boligadvokater ved at udsende et evalueringsskema til klienten ved sagens slutning og så i samme forbindelse fortælle, hvor hun kan klage, hvis hun er utilfreds.

Forsamlingen til den stiftende generalforsamling var domineret af advokater med speciale i familieret, men også nogle erstatningsadvokater var mødt frem for at støtte og melde sig ind i foreningen. En af dem opfordrede til, at man opfatter begrebet ”familiens jura” meget bredt og pegede på, at det kan være særdeles relevant for en erstatningsadvokat at være medlem af foreningen.

– Jeg ser hver dag klienter, som burde have haft et familietjek, så de f.eks. er klar over, hvilke forsikringer de har. Jeg ser foreningen som en chance for at beskæftige sig ikke bare med sit eget område, men også med andre områder. Når jeg går med i det her, så er det ikke kun for at få noget ud af det, det er også for at give noget til mine kolleger, sagde hun.

Bestyrelsen

Anja Cordes (formand), født 1955. Advokaterne Købmagergade 3, København. Familie- og arveret, mediatoradvokat.

Peter de Neergaard (næstformand), født 1971. De la Cour, Århus. Familie- og arveret.

Margrete Steen, født 1949. Bang & Partnere, Helsingør. Familie- og arveret.

Synne Søndergaard, født 1972. Elmer & Partnere, København. Personskadeerstatning, forsikringsret og familieret.

Ulrik Grønborg, født 1974. Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus. Familie- og arveret, specielt rådgivning og markedsføring over internettet.

Poul Gudberg, født 1946. Advokatgruppen, Silkeborg. Familie- og arveret. Niels Rex, født 1963. Advokatfirmaet Helbing, Odense. Familie- og arveret.

Kirsten Reimers-Lund, født 1949. Lund Elmer Sandager, København. Familie- og arveret. Medlem af Arvelovsudvalget.

Jan Schøtt-Petersen, født 1961. Schøtt-Petersen Degnegaard Advokatfirma, Helsingør. Medlem af Danske Boligadvokater. Udpeget til bestyrelsen af Advokatrådet.

Lars Ive. Tidl. adm. direktør for bl.a. Matas og Gads Boghandel. Har været med som inspirator under udviklingen af konceptet for Danske Familieadvokater. Bestyrelsen har mulighed for at udpege et eksternt medlem.