Advokaten 2 Mægling virker i alle sager

Print Print
16-02-2004

Af journalist Pia Møller, sekretariatet
I dette og næste nummer sætter Advokaten fokus på det igangværende forsøg med retsmægling. I dette nummer fortæller to advokater om arbejdet som retsmægler ved henholdsvis en byret og en landsret. I næste nummer bringes et interview, hvor en klient og hans advokat fortæller om deres oplevelse af mæglingen i forhold til oplevelsen i retten.

Forsøget med retsmægling betegnes af både advokater og dommere som en succes. I langt de fleste tilfælde finder parterne sammen frem til en løsning.
Siden 1. marts sidste år har parterne i 238 sager sagt ja til et tilbud om at forsøge at løse deres konflikt ved retsmægling i stedet for den traditionelle behandling ved domstolene. Af de 137 sager, hvor mæglingen midt i januar var afsluttet, er op imod to tredjedele af sagerne endt med, at parterne har løst konflikten. Kun en tredjedel af sagerne er gået tilbage til retten til en traditionel behandling.

- Det er nogle rigtig fine tal, der viser, at parterne har en stor vilje til at få konflikten løst, siger advokat Pia Deleuran, der er retsmægler i Roskilde og en af de to talsmænd for de 15 advokater, der fungerer som retsmæglere.
Dommer Tuk Bagger, der er talsmænd for dommerens repræsentanter i forsøget, bakker op og kalder tallene ”meget opmuntrende”.
- Vi skal dog have lidt flere sager, før vi kan sige noget helt præcist. Men indtil videre ser det godt ud, siger hun.
De to har hver især i projektet mæglet i omkring ti sager af vidt forskellig karakter, bl.a. lejesager, edb-ret, køb, mangelsager, salg af fast ejendom og sager om forældremyndighed. Og den største succes er måske, at forsøget allerede nu har vist, at retsmægling kan bruges i stort set alle typer sager.

- Fra udlandet havde vi jo hørt, at det her var en universel metode til at løse konflikter. Det har vi nu også oplevet i praksis. Jeg har ikke haft to sager, der lignede hinanden. Og der er både økonomisk små sager, hvor striden drejer sig om nogle få tusinde kroner og sager om op til en million kroner. Det virker stort set på alle typer sager, siger Pia Deleuran.

Tallene for det nuværende forsøg med retsmægling ved en stribe retter suppleres af resultaterne fra et forsøg i 2002, hvor man ved Københavns Byret tilbød mægling i familieretlige sager. Succesraten for de to forsøg er indtil videre nogenlunde den samme.
- Og det svarer også til de erfaringer, man har fra udlandet, f.eks. i nogle engelske pilotprojekter, fortæller Pia Deleuran, der har medieret i privat praksis siden 1998.

Vilje hos både klienter og advokater
Argumentet for at vælge retsmægling frem for en afgørelse ved domstolene er bl.a., at en retsmægling har to vindere frem for retssagens ene vinder, at det er meget tilfredsstillende for parterne selv at være med til at finde en løsning, at løsningsmulighederne kan være meget forskellige, samt at retsmægling som regel er en hurtigere proces.

Både Tuk Bagger og Pia Deleuran fortæller, at det er meget opmuntrende for retsmæglerne at se, hvor mange borgere, der gerne selv vil arbejde med at finde en løsning på deres stridigheder.

- Vi har set, at det er muligt at få en løsning frem i sager, som ud fra stævning og svarskrift ser fuldstændig håbløse ud. Det skyldes ofte, at når vi sidder over for parterne og taler med dem, så viser det sig, at konflikten kan dreje sig om noget helt andet, end man umiddelbart kunne læse ud af dokumenterne. Og det er jo den åbenhed, som retsmæglingsmetoden har indbygget, fortæller Pia Deleuran

Både hun og Tuk Bagger fremhæver også, at det har været positivt at opleve den rolle, som parternes advokater har spillet i retsmæglingen. Selv om det er en konfliktløsningsform, som en del af advokaterne måske ikke kender til i forvejen, har de været inspirerende og aktivt medvirkende til at finde en løsning.

- Det har været rigtig godt at se. For hvis ikke advokaterne synes, det her er en god ide, så vil det aldrig slå an, siger Pia Deleuran.

Forsøget med retsmægling har dermed både givet en lang række af parternes advokater et praktisk indblik i, hvad retsmægling er for noget. Og så har de advokater, der fungerer som retsmæglere fået et stort antal sager at afprøve metoden på.

- Retsmægler-advokaterne har fået mulighed for at anvende metoden på mange flere forskellige sagstyper, end de ellers ville have fået. Det betyder, at vi med endnu mere sikkerhed i stemmen kan gå ud og fortælle vores kolleger, at denne her metode tjener deres klienter godt, siger Pia Deleuran.

Retsmægling i fremtiden
Retsmægling bliver i forsøgsperioden tilbudt til borgere, der indgiver stævning ved Vestre Landsret og byretterne i Aalborg, Århus, København og Roskilde. Tilbuddet er gratis for borgerne. Dommerne mægler som led i deres almindelige arbejde, mens advokaterne udfører retsmæglingen gratis.

Forsøget slutter ved udgangen af dette år, men Advokatrådet vil arbejde for, at det gøres permanent, siger rådets formand Sys Rovsing Koch.

- Det skal gøres permanent og landsdækkende. Alle borgere i Danmark skal have tilbud om at få løst deres konflikt på denne måde. Mange retssager bliver i dag ikke ført, fordi det er for dyrt og for smertefuldt for folk, og det kan denne metode råde bod på. At alle får tilbuddet er en del af ”access to justice”, siger Sys Rovsing Koch.

Også hos dommerne er der håb om en permanent ordning, siger Tuk Bagger.

- Jeg håber, at mægling vil blomstre og gro i alle dens afskygninger. Der er ingen tvivl om, at det vil blive et marked for advokaterne uanset, hvad der sker. De vil jo kunne tilbyde det som en del af deres forretning. Men jeg håber virkelig, at der er vilje til at det også fremover skal være et tilbud ved domstolene, bl.a. af hensyn til de mennesker, der ikke har råd til at betale for mediation, siger hun.

Retsmæglingsforsøget et blevet til i et samarbejde mellem Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Advokatrådet. Ordningen overvåges og evalueres løbende af Advokatrådet og Domstolsstyrelsen. Når forsøget er slut gennemføres en afsluttende evaluering, og på den baggrund skal Retsplejerådet overveje om en permanent ordning skal forankres i retsplejeloven.

Uddannelse
I det danske forsøg med retsmægling er der krav om, at retsmæglerne har taget en særlig uddannelse i mægling/mediation. De 15 advokater, der fungerer som retsmæglere, har alle været igennem Advokatsamfundets mediatoruddannelse eller en tilsvarende uddannelse.

Advokatsamfundets uddannelsen er indtil videre gennemført af knap 100 advokater, der ønsker at lade tilbud om mediation indgå i deres advokatforretning. Et nyt kursus løber af stablen i efteråret. Varigheden af kurset er syv dage fordelt på tre moduler over en tremåneders periode. Det svarer i praksis til et kursusfag på universitetet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Advokatsamfundet.