Advokaten 2 Kommunikation og kerneværdier

Print Print
16-02-2004

Leder
Af formand for Advokatrådet Sys Rovsing Koch

Grundlaget for Advokatrådets arbejde er respekt for de kerneværdier, som er udgangspunkt for alle advokaters virke: Uafhængighed, integritet og fortrolighed.

Med udgangspunkt i disse værdier arbejder vi i Danmark men også på europæisk plan med revision af vore etiske regler, herunder reglerne om håndtering af interessekonflikter, som for nylig beskrevet her. Regelsættet diskuteres på advokatuddannelsen, på møder i kredsene ligesom de specialgrupper der organiserer sig, har blik for etiske regler inden for deres speciale, måske som en udbygning af de fælles regler.

Kerneværdierne er ikke nogen ny opfindelse og udspringer ikke som nytænkning i den generelle branding storm, der hærger landet. Værdierne har været grundlaget for advokaters virke gennem mange år, og fordi og i det omfang værdierne efterleves, er der opbygget en tillid til advokatstanden og advokattitlen.

For Advokatrådet er det væsentligt at fastholde denne tillid og at fortælle om værdien heraf både for den enkelte borger eller virksomhed, som kommer i klemme eller kommer i tvivl, og for opretholdelsen af et demokratisk samfund.

Vi fastholder værdien ved at opstille krav til den gode advokatydelse, herunder krav om kompetence, fortrolighed og varetagelse af udelukkende klientens interesser. Vi er alene forpligtede over for klienten, ikke staten eller fremmede kapitalinteresser. Og klienten er ikke genstand for markedsføring af tilkøbsydelser.

Andre brancher ønsker at få del i den markedsværdi, advokater gennem årene har opnået. Dette er ikke i klienternes eller samfundets interesse og dermed heller ikke i advokatbranchens.

Pres udefra er af det gode, fordi vi som advokater må tænke over, hvad der er særligt og fælles for os. Vi må også kommunikere disse tanker, så de ikke blot bliver til en fælles selvforståelse, men således at brugerne ved, hvad en advokat kan bruges til, hvornår det er godt at benytte en advokat og hvilke forventninger, de kan have til advokatens ydelse.

Undersøgelser både her og i udlandet viser, at brugerne af advokatydelser er fornøjede med den advokatbistand, de har fået, også selv om de tabte sagen. Vi skal kommunikere denne tilfredshed til alle de mange, som kunne have haft glæde af advokatbistand, men som ikke kom på den tanke, fordi de ikke vidste, hvordan advokaten kunne bistå –  eksempelvis med at strukturere deres virksomhed så generationsskiftet blev lettere, kreditorerne lettere at håndtere – eller fordi de ikke kendte deres mulighed for retshjælp.

Advokatrådet bruger mange kræfter og penge på kommunikation, men er de rigtigt anvendt? Kan der kommunikeres bedre med andre midler. Hvilke forventninger har kollegerne og klienterne. Og er det de rigtige budskaber, der kommunikeres?

Det er et omfattende arbejde at analysere den eksisterende kommunikation, forventningerne og mulighederne for forbedring.

Advokatrådet har derfor engageret Kunde & Co. til at forestå dette arbejde sammen med rådet og sekretariatet i Kronprinsessegade. Også kollegerne i kredsene vil blive inddraget i arbejdet. Der vil blive arbejdet med projektet i 2004, således at resultatet vil kunne foreligge til Advokatmødet i 2005. Margot og Thorvald Dreyers Fond har generøst støttet også dette projekt, og vi er fonden megen tak skyldig herfor.

Forventningerne til arbejdet er store.