Advokaten 12 Fuldmægtige vælger også privatret

Print Print
07-12-2004

Af pressechef Pia Møller

”Rygterne om familierettens død synes at være stærkt overdrevne.” Sådan siger Jan Schøtt-Petersen, der er formand for Advokatrådets Privatretsudvalg, til en opgørelse over, hvilke specialmoduler, fuldmægtigene vælger på Advokatuddannelsen.

I de to år, den nye uddannelse har eksisteret, har i alt 112 fuldmægtige valgt specialmodulet Privat- og Ansættelsesret. Modulet Fast ejendom og miljø har været søgt af 157. De to moduler virksomhedsetablering og virksomhedsoverdragelse har tilsammen været søgt af 338.

Da den nye Advokatuddannelse blev endeligt godkendt af Advokatrådet i slutningen af 2002, udtrykte flere rådsmedlemmer bekymring for familierettens fremtid. Som formanden for det daværende Familie-, social- og ansættelsesudvalg, Michael Rekling udtrykte det, så kunne det være ”en pind til ligkisten” at udskille familie- og udlændingeret i et særligt modul.

- Baggrunden for bekymringen dengang var, at det fortrinsvis var de store firmaer, der rekrutterede fuldmægtige, og at de fuldmægtige allerede sad i specialiserede afdelinger, når de skulle vælge deres specialmoduler. Nogle frygtede derfor, at det, der ikke lige passede ind i fuldmægtigenes dagligdag på kontoret, ville blive valgt fra, fortæller Jan Schøtt-Petersen, der husker den tidligere diskussion i rådet.

Han glæder sig nu over, at der er en konstant søgning til Privat- og Ansættelsesret og mener, at der kan være flere forklaringer på, at en stor gruppe fuldmægtige aktivt vælger privatretten til.

- Dels tror jeg, at flere og flere af de større kontorer er slået ind på en linie, hvor man også synes, man er nødt til at kunne tilbyde privatret. Og samtidig er karrierevejene og mulighederne på advokatkontorerne jo blevet anderledes. Det er sværere at blive partner på de store kontorer, og så kan det jo godt være, at nogle af de studerende tænker, at de nok hellere må lære nogle andre ting også, for måske ender deres karriere et helt andet sted og med andre specialer, siger han.

Jan Schøtt-Petersen har været formand for den arbejdsgruppe, der har udarbejdet  konceptet for foreningen Danske Familieadvokater, som netop er blevet stiftet. Og set med den nye forenings øjne er det også positivt, at der er interesse for privatretten.

- Det er positivt for foreningen, fordi det sikrer en bred rekrutteringsbase. Men det er også positivt for branchen som helhed, fordi vi gerne vil ændre på vores image og fremstå mere tilgængelige. Og her er familieretten en god indgangsvinkel, siger han.