Advokaten 12 Danske Familieadvokater

Print Print
07-12-2004

Af pressechef Pia Møller
Den 24. november blev der afholdt stiftende generalforsamling for den nye forening Danske Familieadvokater. Her svarer to af de advokater, der er klar til  at melde sig ind i foreningen, på en række spørgsmål om deres forventninger til arbejdet i foreningen. Den stiftende generalforsamling Blev afholdt i Odense Kongrescenter med deltagelse af bl.a. Forbrugerrådet

Vi skal af med menigmands berøringsangst
Niels Rex: 41 år. Partner i Advokatfirmaet Helbing i Odense. Beskæftiger sig bl.a. med strafferet, familieret, forsikringsret og erhvervsret. Benificeret advokat. Certificeret boligadvokat. Medlem af bestyrelsen i Foreningen af Familieretsadvokater, FAF.

Hvad tænkte du, da du først hørte om initiativet Danske Familieadvokater?
Jeg tænkte, at det var dejligt, at Advokatsamfundet nu har en ledelse, der målrettet går efter at styrke det privatretlige område. Under tidligere formænd har man til tider kunnet få den opfattelse, at området ikke havde den store prioritet.

Hvorfor vil du gerne være medlem af foreningen?
Jeg vil være medlem, fordi jeg ellers frygter, at det vil gå os ligesom med Garfield, der liggende på ryggen siger: ”Hvis du er tålmodig og venter længe og tålmodigt, så sker der intet!”

Hvad tror du, foreningen kan tilføre din forretning?
Min erfaring fra bl.a. Danske Boligadvokater er, at fokus på et fagområde giver et kvalitetsløft, og at resultaterne hurtigt bliver synlige. Det betyder mere tilfredse kunder og ja, lad mig bare være lidt højtravende, også en personlig tilfredsstillelse.

Hvordan forventer du, at privatklienterne vil reagere på den nye forening?
Hvis du er tvunget til at fokusere på, hvordan du behandler dine klienter, bliver du bedre til det. Det viser erfaringerne med boligadvokaternes koncept her på mit kontor. Vi skal have fjernet menigmands indgroede berøringsangst over for advokatbranchen… inden det bliver for sent. Og det skal den nye forening efter min mening bruges til.

Kan foreningen være med til at højne familie- og privatrettens status, f.eks. i forhold til rekruttering?
Det siger sig selv, at hvis vi i befolkningens øjne er ”velanskrevne og troværdige”, så har vi de grundværdier, som unge medarbejdere lægger vægt på. Hvis vi så også formår at indrette arbejdsvilkårene, så der reelt bliver plads til medarbejdernes privatliv og familieliv, vil vi stå stærkt i konkurrencen om de gode medarbejdere i fremtiden.

Hvordan ser du foreningens og familieadvokatens rolle i fremtiden, f.eks. om ti år?
Over den hyggelige middag hos vennerne spørger den ene familiefar den anden: ”Hvad hedder jeres advokat.” For om ti år har alle familier nemlig ”deres advokat”. Det må være målet, og jeg tror, det er realistisk. Generelt tror jeg  også, at andre ”uautoriserede rådgivere” vil blive valgt fra, fordi de ikke har den fornødne troværdighed.

Familier har behov for et juridisk helbredstjek
Ulrik Grønborg: 30 år. Ansat hos Advokaterne Sankt Knuds Torv i Århus. Beskæftiger sig primært med rådgivning af privatklienter, bl.a. via internetsiden www.MinAdvokat.dk. Underviser i familie- og arveret.

Hvad tænkte du, da du først hørte om initiativet Danske Familieadvokater?
Jeg tænkte, at det var en storartet ide. Markedsføring og PR er et område, som familieadvokater – og advokater i almindelighed – kan blive meget bedre til. Danske Familieadvokater vil forhåbentlig være en god fælles markedsføring af advokatrådgivning over for privatkunderne. En markedsføring, som bliver endnu mere nødvendig, nu hvor andre brancher formentlig snart får lov til at reklamere med juridisk rådgivning.

Hvorfor vil du gerne være medlem af foreningen?
Jeg synes godt om ideen og vil gerne bidrage til, at der bl.a. via medierne bliver sat mere fokus på privatretten. Det er et område, hvor mange familier har behov for et ”juridisk helbredstjek” hos en advokat. En ajourføring af arveloven har f.eks. stadig lange udsigter, og mange menneskers opsparede formuer i form af voksende friværdi i fast ejendom, pensioner osv. kan gå til helt andre arvinger, end de måske havde ønsket sig.

Hvad tror du, foreningen kan tilføre din forretning?
Et medlemskab af Danske Familieadvokater vil med sikkerhed have en positiv signalværdi over for nye privatklienter, der måske er i tvivl om, hvilken rådgiver, de skal benytte. Medlemskabet understreger over for omverdenen, at man er en advokat med interesse for og erfaring med familieretlig rådgivning. Foreningens intentioner om at videreuddanne advokater vil forhåbentlig også blive fagligt spændende og et samlingspunkt for kollegial debat.

Hvordan forventer du, at privatklienterne vil reagere på den nye forening?
Jeg forventer, at markedsføringen vil være med til at skærpe folks bevidsthed om, at god uafhængig rådgivning får man hos en advokat. Der er tilsyneladende mange bejlere til jobbet som familiejuridisk rådgiver. Ejendomsmæglere, svenske bedemænd og supermarkedskæder er blot nogle af de interesserede parter, der har været omtalt i de seneste måneder. De skal være velkomne – det er et område med stort behov for rådgivning. Men det er i mine øjne afgørende, at privatklienter bliver gjort tydeligt opmærksomme på, at der er væsentlig forskel på kvaliteten af den type vejledning, som f.eks. en ejendomsmægler kan tilbyde, og så den rådgivning, som en specialiseret advokat giver – altså en advokat, der er medlem af Danske Familieadvokater.

Hvordan ser du foreningens og familieadvokatens rolle i fremtiden, f.eks. om ti år?
Hvis foreningen får den fornødne tilslutning og succes, vil jeg tro, at den har stor betydning om ti år. Medlemmerne vil være under løbende videreuddannelse hvert år, og man kunne forestille sig, at det om ti år vil blive anset som nærmest påfaldende og besynderligt at kalde sig specialist i familieret uden at være medlem af Danske Familieadvokater.