Advokaten 11 Advokaterne har flest erhvervskunder

Print Print
09-11-2004

Af pressechef Pia Møller, sekretariatet
Det private erhvervsliv fylder godt op i advokaternes sagsmapper og arkivskabe. Til gengæld henter advokaterne kun en lille del af omsætningen i den offentlige sektor, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I 2003 omsatte advokatvirksomhederne for knap 7 mia. kr. Advokaternes arbejde for private virksomheder stod for 65 procent af omsætningen, 28 procent af omsætningen kom fra organisationer og privatpersoner og kun 7 procent fra den offentlige sektor.
Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som for første gang har opgjort fordelingen af omsætningen i advokatbranchen på forskellige kundegrupper og arbejdsområder.

Hvis man ser på de arbejdsområder, som Danmarks Statistik har valgt at inddele i, så findes 47 procent af omsætningen inden for erhvervsret. Det dækker bl.a. konkurser, betalingsstandsning, rekonstruktion, virksomhedsoverdragelse og rådgivning. Tallene fra Danmarks Statistik er ikke nødvendigvis repræsentative for hele branchen. Man har spurgt 315 advokatvirksomheder – 297 har svaret. De står nu for 74 procent af omsætningen i branchen.

Anden juridisk rådgivning og information, som bl.a. er inkasso og ejendomshandler, står for 22 procent af omsætningen. 18 procent af omsætningen kommer fra civile retssager, herunder bl.a. også ægteskabssager, testamenter og dødsboer.
Kriminalret og arbejdsret udgjorde i 2003 henholdsvis 5 procent og 3 procent af omsætningen. Andre serviceydelser, bl.a. revision, bogføring og skatterådgivning, udgjorde 5 procent.

Advokater og kommuner
Advokatsamfundet har længe været opmærksom på, at der er brug for at få skabt en bedre kontakt mellem advokater og den kommunale sektor, så det bliver en del af den kommunale dagligdag, at man kan få et godt råd om jura fra en advokat. Siden 2002 har otte advokatfirmaer og fire kommuner deltaget i projektet ”Juridisk multipartnering i mindre kommuner”. Projektet er i øjeblikket ved at blive evalueret, men de foreløbige resultater har været meget positive.

Desuden afholder Advokatsamfundet den 18. januar temadagen ”Kommuner og advokater – kan de bruge hinanden?”. Dagen består af indlæg og workshops, der tager fat i en række situationer, hvor kommuner og advokater med fordel kan indgå samarbejde.