Advokaten 10 FAF og Danske FAMILIEadvokater

Print Print
11-10-2004

Af advokat Susan Sørensen, advokat Dahl, Koch & Boll, Aalborg og formand for FAF
Foreningen Danske FAMILIEadvokater er ikke en konkurrent til FAF. Den nye forening skal styrke privatadvokaternes stilling på markedet, og de to foreninger vil supplere hinanden fint.

Foreningen af Familieretsadvokater blev dannet i november 1982. Dengang var et af foreningens hovedspørgsmål, som også i dag, den alt for ringe salærfastsættelse i familieretssager.

Siden hen har FAF, udover fortsat at arbejde på forbedring af salærer for familieretsadvokaten, også arbejdet en del med etiske regler inden for familieret. Endvidere har foreningen fået synliggjort familieretsadvokaten, og det er blandt foreningens medlemmer, at nogle af de første mediatorer er blevet uddannet.

Foreningen tæller i dag ca. 350 medlemmer og ved de to årlige arrangementer, der er i foreningens regi, deltager der hver gang ca. 100 medlemmer. Foreningen må siges at være særdeles aktiv, og der er også altid livlige og gode diskussioner, når medlemmerne mødes, både på det faglige og advokatpolitiske niveau.

Danske FAMILIEadvokater
I FAF har vi flere gange hørt om den nye forening for advokater, der arbejder med privatret, dels i forbindelse med vort sidste efterårsmøde i 2003 og på vores generalforsamling i foråret 2004, hvor Privatretsudvalgets formand, Jan Schøtt-Petersen fortalte om Ziirsen-rapporten og om de nye tiltag fra Advokatrådets side vedrørende den nye forening.

FAF har været rigt repræsenteret i den initiativgruppe, der har arbejdet med Danske FAMILIEadvokater, som den nye forening nu kommer til at hedde. Derfor har FAF naturligvis også haft indflydelse på nogle af de initiativer, der er blevet sat i gang i den nye forening.

Danske Familieadvokater kommer dog til at stå for noget ganske andet end FAF. Danske FAMILIEadvokater vil, som Danske BOLIGadvokater, fungere efter et koncept, hvor bestemte retningslinier skal følges. Dette vil bl.a. være i form af etiske regler, ordrebekræftelser, sikring af en række bestemte oplysninger om klienten i forbindelse med behandling af klientens sag, krav om deltagelse i relevante kurser inden for privatretten, godkendt af foreningen, samt udbud af nye produkter inden for privatretten.

Derudover og ikke mindst vil der ske en ikke ubetydelig markedsføring af foreningen af Danske FAMILIEadvokater med et markedsføringsbudget i en størrelsesorden, som giver mulighed for tv-reklamer, radiospots, landsdækkende avisreklamer, uddeling af foldere m.v.
Foreningen skal så vidt muligt favne størstedelen af privatretsområdet med undtagelse af ejendomshandel og er derfor en langt bredere forening end FAF.

FAF vil på alle måder fortsat adskille sig væsentligt fra Danske FAMILIEadvokater. FAF skal fortsætte som den ”selskabelige” forening, den er. Vi skal fortsat holde vore faglige arrangementer, hvor vi tager specielle familie- og arveretlige problemstillinger op, ligesom vi skal dyrke det hyggelige i at mødes med kolleger, som er med til at opbygge et fagligt kollegialt netværk, som man kan benytte sig af i dagligdagen.

Plads til begge
FAF vil fortsætte med det arbejde, som foreningen hidtil har stået for. FAFs medlemmer skal ikke være i konkurrence med Danske FAMILIEadvokater. Der er plads til begge foreninger. Den nye forening giver mulighed for at styrke markedsandele for familieretsadvokater og privatretsadvokater i det hele taget over for omverdenen og forhåbentlig højne kvaliteten af det arbejde, som der bliver udbudt inden for privatretten. Danske FAMILIEadvokater bliver en udadvendt forening, som skal styrke privatretsadvokatens stilling på markedet, hvor vi som advokater hele tiden bliver mere og mere trængte, fordi nye rådgivere konstant trænger sig på.

Jeg vil gerne opfordre såvel FAFs medlemmer som øvrige advokater, der beskæftiger sig, ikke kun med familieretten men med privatretten i det hele taget, til at møde op til de planlagte roadshows/gå hjem møder og her tage positivt imod initiativet til den nye forening og møde op med en positiv indstilling til, hvad den nye forening kan gøre for familieretsadvokaten i det hele taget.

Mødesteder og dage
Torsdag den 21. oktober 2004, kl. 14.00 - 16.00. Golf Hotel Viborg.
Fredag den 22. oktober 2004, kl. 9.00 - 11.00. Trinity Hotel & Konferencecenter, Fredericia.
Onsdag den 27. oktober 2004, kl. 15.00 - 17.00. Menstrup Kro, Næstved.
Torsdag den 28. oktober 2004, kl. 15.00 - 17.00. Radisson SAS Royal Hotel, København.
Generalforsamling i Odense Kongrescenter onsdag den 24. november 2004, kl. 13.00 – 17.00.