Advokaten 10 Det fleksible advokatfirma

Print Print
11-10-2004

Af formand for Advokatrådet Sys Rovsing Koch

Advokatrådets udvalg, Fremtidsforum, nedsatte i foråret 2004 en ”fokusgruppe”, der til brug for Fremtidsforums videre arbejde og initiativer skulle komme med et bud på, hvordan fremtidens advokatfirma skal se ud, hvis de unge advokater må bestemme.

Udgangspunktet for fokusgruppens drøftelser og efterfølgende rapport skulle være medlemmernes egne erfaringer og ønsker – med særlig fokus på, hvordan det kan gøres attraktivt for de unge advokater at fortsætte i branchen, også efter at de har stiftet familie og fået børn.

Fokusgruppen har udarbejdet en rapport, som var vedlagt dette nummer af Advokaten (10 2004) i særtryk. (Publikationen ligger på Advokatsamfundets hjemmeside og AdvokatNet under  publikationer/rapporter). Et nøgleord for rapporten er fleksibilitet! – og mulighed for alternative karriereveje.

Rapporten indeholder nogle spændende bud på, hvordan den nye advokatgeneration ønsker at få bedre muligheder for at forene et velfungerende familie- og privatliv med et spændende arbejdsliv som advokat.  Det er mit indtryk, at fokusgruppens medlemmer har gjort sig umage for at værne om det særpræg, som følger med at arbejde i advokatbranchen, og jeg hæfter mig ved, at det flere steder i rapporten er anført, at det ikke er hensigten at introducere en traditionel lønmodtagerkultur i advokatbranchen.

Jeg hæfter mig også ved den begejstring for arbejdet som advokat, som fokusgruppens medlemmer giver udtryk for – og en grundlæggende forståelse for, at de naturlige krav til hurtighed og kvalitet i sagsbehandlingen ikke må sættes over styr på grund af ønsket om fleksibilitet.

Den fastholdelsesproblematik, som jeg tror, at de fleste advokatfirmaer er stødt på de senere år, gør det relevant og nødvendigt at forholde sig til de forslag, der nævnes i rapporten. 

Det er mit håb, at rapporten vil blive debatteret ivrigt på møder i lokale advokatforeninger, i kredsene og i de enkelte firmaer, da rapporten rammer ned i helt centrale problemstillinger for alle advokatfirmaer. Københavns Advokatforening har allerede sat rapporten til debat på et medlemsmøde, der afholdes onsdag den 24. november 2004.

Jeg håber også, at rapporten vil blive læst med åbent sind og uden forudfattede meninger om, hvad der kan, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Rigtig god fornøjelse ved læsningen!