Advokaten 1 Efteruddannelse af advokater

Print Print
13-01-2004

Leder
Af formand for Advokatrådet Sys Rovsing Koch

Advokatrådet arbejder i øjeblikket med at give den praktiske uddannelse af advokatfuldmægtige et nyt indhold, ligesom den teoretiske advokatuddannelse netop er blevet gennemgribende ændret.

Vi arbejder også med (obligatorisk) efteruddannelse af advokater. Bliver man da aldrig færdig? Nej, den, der føler sig færdiguddannet, er nok mere færdig end uddannet. Vi bliver nødt til, hver især, at udvikle og tilpasse vore kompetencer, hvis vi skal fastholde professionens faglighed, etik, empati og den nødvendige forretningssans.

På den europæiske arena går det stærkt i øjeblikket.

Både EU's indre marked, som er på vej med et nyt servicedirektiv, der også omfatter advokater, og EU konkurrencekommissæren har øje på og ønsker at stille krav om, at advokater videreuddanner sig. Baggrunden for at netop konkurrencekommissæren interesserer sig for dette spørgsmål er, at en obligatorisk uddannelse medvirker til at sikre kvaliteten af advokatydelsen. Dette er vigtigt, fordi aftageren – klienten – har svært ved selv at vurdere kvaliteten af advokatens indsats.

Oprindelig fokuserede man fra EU's side alene på, at advokater skulle kunne etablere sig i andre EU- lande, at landenes eksamensbeviser gensidigt skulle anerkendes, at de professionelle kvalifikationer skulle harmoniseres. En nylig afsagt dom, ”Morgenbessersagen” (Sag C-313/01 dom af 13. nov. 2003), anlægger en meget udvidende fortolkning, når det gælder om at overføre kvalifikationer i fuldmægtigtiden (trainee) fra et land til et andet. I sagen fandt man, at en fransk advokatfuldmægtig havde krav på at færdiggøre sin uddannelse på et italiensk advokatkontor. Dommen kræver, at der foretages en reel vurdering af det udenlandske uddannelsesforløb for at tage stilling til, hvorledes tidligere uddannelsesforløb kan medregnes ved etableringslandets bedømmelse af, hvornår der meddeles advokatbestalling.

På universitetsniveau arbejdes med en fælles implementering af bachelor-master systemet og med fleksibilitet mellem uddannelser fra flere universiteter.

I CCBE, hvor Europas advokatsamfund har sluttet sig sammen, vedtog man i slutningen af november en række anbefalinger, som nu kan bruges som afsæt for det videre arbejde med at højne det faglige niveau generelt. Derfor skal uddannelse være et obligatorisk område, og det udtrykkes sådan:

  • That lawyers, given their role of defending rights and freedoms, are obliged to guarantee the highest standards of the professional practice.
  • That all lawyers have to promote the ideals and ethical standards of their profession and  maintain their professional competence in order to fulfil their professional obligations to society.
  • That lawyers, Bars and Law Societies play an important role in lifelong professional learning which is recognised as a core element of the EU's strategy, established at the Lisbon Summit of 2000, to enable Europe to become ”the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ……” and that the European Commissions Communication on Making a European Area of Lifelong Learning a Reality of 21 November 2001, seeks ”to promote life long learning for all.”
  • That this Recommendation is not intended to impose a solution or obligation, but to encourage the adoption of continuing training regimes and to confirm a culture of    quality and training for lawyers, in the public interest.

Som det ses, anbefales ikke et tvungent uddannelsesforløb. Den danske delegation har i CCBE training committee været fortaler for en meget bred formulering af krav både til indhold og metode, når det drejer sig om efteruddannelse ud over advokatuddannelsen.

Metodemæssigt satses der bredt, og ud over de kendte efteruddannelseskurser tales om:

  • Deltagelse i kurser, seminarer, møder, konferencer og kongresser.
  • E-learning.
  • At skrive artikler, responsa og bøger.
  • Undervisning.
  • Alle andre aktiviteter som kan godkendes af professionen.