Advokaten 9 Når det regner på græsrødderne

Print Print
15-09-2003

Af  journalist Pia Møller
Københavnske Advokaters Retshjælp fejrede jubilæum i ly af parasoller og medbragte paraplyer i Kringlegangen, hvor frivillige advokater i 25 år har givet gratis råd til borgerne.
 

”Tillykke med dagen. Jo tak, i lige måde.” Sådan lød ordvekslingen mellem en del af de københavnske advokater, der var mødt op til reception for at fejre, at de nu har holdt retshjælpen i København i live og ved godt mod i et kvart århundrede. Allerflest lykønskninger fik nok Merete Cordes, der i sin tid var en af initiativtagerne til retshjælpen og har lagt lokaler til den gratis rådgivning gennem alle årene.

Under opstillede parasoller, medbragte paraplyer og våde grene skuttede receptionsgæsterne sig i regnvejret og holdt humøret og snakken højt. Ægte græsrødder lader sig ikke gå på af lidt regnvejr – tværtimod.

Der var både nuværende og tidligere medlemmer af retshjælpen og også advokater, som bare gerne ville vise deres støtte og opbakning til det frivillige arbejde. Repræsentanter for Advokatrådet og Justitsministeriet ønskede også tillykke. Der var dog lidt skuffelse blandt arrangørerne over, at dagens absolutte æresgæst, justitsminister Lene Espersen, måtte melde afbud pga. influenza.

Advokatrådets formand, Sys Rovsing Koch, ønskede til gengæld ”NGO-organisationen” tillykke med de 25 år – lige så mange år, som hun selv har været i advokatbranchen.
- Og for mig er retshjælpen derfor lige så selvfølgelig som det at trække vejret, sagde hun.

Hun slog endvidere fast, at det ikke er retshjælpen i København, der som den første af sin slags, har opfundet pro bono arbejdet i advokatbranchen. Advokater på de fleste kontorer har til alle tider givet råd, som de ikke har taget penge for.
- Men det særlige ved retshjælpen er, at her har man ret til at forvente et godt råd gratis. Det kan man ikke automatisk regne med på et advokatkontor.

Sys Rovsing Koch henviste også til den film af Kunde & Co., som var en del af åbningsseminaret på sommerens Advokatmøde. Den viste, at almindelige mennesker ved meget lidt om advokater. Og de, der ved noget, opfatter ikke advokater som en del af deres virkelighed.
- Det billede vil vi ikke have siddende på os, det skal vi ændre. Og det startede I allerede med at ændre på for 25 år siden, og det vil vi gerne sige tak for, sagde hun og sluttede af med et ønske om, at flere yngre advokater vil kaste sig ud i at give gratis råd om alt mellem himmel og jord i landets advokatvagter.

Efterfølgende overrakte hun Københavnske Advokaters Retshjælp en gave, som affødte stor jubel: Fem års fri adgang til Lovtext Advokat online. Det er noget, man kan bruge i en rådgivning, hvor det eneste opdaterede opslagsværk, der har været råd til i de senere år, er advokaternes egen hukommelse.
De københavnske retshjælpsadvokater fejrede også jubilæet med en middag om aftenen. Og ugerne op til jubilæet havde med en flot pressedækning vist, at offentlighedens interesse for de gratis advokatråd er lige så stor i dag som for 25 år siden, hvor retshjælpen åbnede under stor mediebevågenhed.

Der er i dag ca. 40 medlemmer af Københavnske Advokaters Retshjælp. Den københavnske model har dannet grundlag for etableringen af de over 100 advokatvagter, der findes over hele landet.