Advokaten 9 Kortere vej til et godt råd

Print Print
15-09-2003

Af journalist Pia Møller, sekretariatet
Projektet ”Juridisk multipartnering i mindre kommuner” er for alvor ved at komme i gang. Flere kommuner har modtaget rådgivning fra de otte medvirkende advokatfirmaer og endnu flere sager er på vej. 
                                                               
Lovgivningen bliver stadig mere kompliceret, og især mindre kommuner står med juridiske problemstillinger, som de har svært ved at tackle på egen hånd.
- Vi har tit haft sager, som vi ikke rigtig syntes, at vi selv magtede her i kommunen, men hvor vi heller ikke vidste, hvem de virkelige eksperter på området var. Vi har måske ringet til ministeriet eller andre relevante institutioner for at få lidt råd og hjælp. Og så har vi ellers selv bakset det på plads, fortæller Lars Møller, der er kommunaldirektør i Trehøje Kommune.

Trehøje deltager i det projekt, som Advokatsamfundet i samarbejde med otte advokatfirmaer, fire kommuner og et konsulentfirma skruede sammen sidste år. Projektet vandt en konkurrence udskrevet af Erhvervs- og Boligstyrelsen, og det indgår nu i styrelsens initiativer til at styrke nye former for offentligt-privat samarbejde.

Formålet med projektet er at give kommunerne mulighed for hurtigt at finde frem til en advokat, der er specialist på lige præcis det område, som kommunens problem drejer sig om. Nøglen er hjemmesiden ”Ekspertnøglen” (www.ekspertnoeglen.dk), hvor kommunerne kan logge ind og finde ud af, hvilke advokater i de otte firmaer, der har forstand på hvilke emner. En medarbejder i f.eks. socialforvaltningen i Lemvig Kommune kan på den måde finde den helt rette advokat til at tage sig af et bestemt problem inden for socialretten. Advokaterne i projektet yder både rådgivning og konkret sagsbehandling, og kommunerne får tilskud til advokathonoraret fra projektmidlerne.

- Tidligere ringede vi nogle gange til det lokale advokatkontor, som har ansat mellem 1 og 15 advokater, alt efter hvilken by vi taler om. Men det er jo ikke sikkert, at de lige ved noget om f.eks. p-afgifter, socialret eller renovationsafgifter, siger Lars Møller.

Langsom start  
Projektet startede sidste efterår, og indtil midten af august havde advokatkontorerne modtaget fire rådgivningssager fra kommunerne. De tre sager kommer fra socialforvaltningen, mens den sidste handler om udbud. Der er dog flere sager på vej, fortæller både Lars Møller og Lene Skovsgaard Sørensen fra konsulentfirmaet Team 2.

- Jeg kunne godt ønske mig, at projektet var kommet lidt hurtigere i gang. Men starten faldt sammen med kommunernes budgetlægning, og så er der også den faktor, som findes i alle udviklingsprojekter, at opmærksomheden omkring det skal spredes i organisationen. Og kommunerne er jo store organisationer, siger Lene Skovsgaard Sørensen.

Lars Møller fra Trehøje tilføjer, at det tager et stykke tid at vænne medarbejderne til, at de har et nyt arbejdsredskab.
- De har jo i årevis været vant til selv at sidde og bokse med det. Men hvis bare nogle få medarbejdere får en positiv oplevelse, vil det spredes som ringe i vandet. Det helt afgørende er, at de oplever, at de får kvalificerede svar, og at de får dem hurtigt, siger han.

Han tilføjer, at det også vil give kommunen en større tryghed at have forelagt de mest komplicerede sager for en advokat med ekspertise på området.
- For den enkelte medarbejder vil det give stor tryghed at få et kvalificeret bud i nogle af de sager, hvor vi er på tynd is. Og skulle det senere komme til en politisk diskussion af spørgsmålet, er det også en sikkerhed at have haft en ekspert inde over.

Kontakt til nye kunde 
Pernille Bloch fra advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius i Holstebro er en af de advokater, der har ydet kommunerne bistand. Hun har haft en forespørgsel om, hvilke betingelser kommunen kan stille i forbindelse med etableringen af en minkfarm, og en anden sag om hvilke rettigheder lejerne har, når kommunen afhænder en ejendom.

- I begge tilfælde har jeg været inde i sagen på det forberedende stade og leveret et notat til kommunen om retsstillingen på området. Og det virker, som om de har været glade for det og har kunnet bruge det i deres videre arbejde, fortæller hun.

Det er lige præcis den tidlige kontakt mellem kommunen og advokaten, der er styrken i projektet, mener Pernille Bloch, hvis kontor normalt sjældent bliver kontaktet af kommuner.

- Fordi de er med i projektet, og fordi der er medfinansiering på deres forespørgsel, så tør de ringe på et tidligt tidspunkt, hvor det måske stadig er usikkert, om tingene bliver en realitet. Andre steder vil man nok være tilbageholdende med at poste advokatudgifter i en sag, som måske aldrig bliver til noget.
- Når de får rådgivningen på et tidligt tidspunkt, undgår de måske at træffe beslutninger, som de senere får en masse besvær med, siger hun.

Indtil videre har henvendelserne fra de medvirkende kommuner haft karakter af forespørgsler, hvor advokaterne skulle give et godt råd eller afdække et område, ligesom i Pernille Blochs to sager. Der er endnu ikke nogen ”egentlige” sager, hvor man f.eks. kan forestille sig, at de ender i retten. Lene Skovsgaard Sørensen fra Team 2 afviser, at antallet og karakteren af sager er afgørende for projektets succes.

- Det er ikke så afgørende, hvor mange sager vi får ind. Det vigtigste er at få skabt en kontakt mellem kommunerne og advokaterne, og her er vi allerede nået meget langt, siger hun.

Også kommuner uden for projektgruppen har interesseret sig for det nyskabende samarbejde. Flere kommuner har henvendt sig og spurgt, om de kunne få adgang til Ekspertnøglen. På den baggrund har projektgruppen besluttet at åbne Ekspertnøglen for de udefra kommende kommuner, der henvender sig. De vil bare ikke få del i projektmidlerne.

Følgende deltager i projektet
Advokatsamfundet

Kommuner:

Trehøje

Lemvig

Thyholm

Vinderup

Advokatfirmaer:

Kirk Larsen & Ascanius

Poul Schmidt/Kammeradvokaten

Grønbæk & Huuse

Teit Johansen

Hjulmand & Kaptain

Lindh Stabell Horten

Advodan Syd

Bech-Bruun Dragsted

Konsulentfirmaet Team 2