Advokaten 7/8 Hvem er advokaten – Gregory Peck eller Danny DeVito?

Print Print
03-09-2003

Af journalist Pia Møller, sekretariatet
Hundredvis af advokater tilbragte tre dage i Kolding på jagt efter sjælen, værdierne og kompetencerne – både hos dem selv, virksomheden og branchen.

Temaet for dette års Advokatmøde var tradition og fornyelse – hvad skal bevares, og hvad skal fornys? Og den røde tråd gennem de to dages seminarer var næsten eksistentiel. Her var spørgsmålene bl.a.: Hvem er advokaten, hvad skal vi kunne, hvilket firma vil vi gerne være, hvordan opfatter branchen sig selv – og hænger det sammen med omverdenens opfattelse af advokater?

I 12 seminarer blev der fyldt på inspirations-tanken, der blev diskuteret, og nogle steder blev der sågar tegnet. Udvalget af seminarer var mangfoldigt, og det største problem for mange havde været at vælge. Det gælder også denne artikels forfatter.
Men hvem er advokaten så egentlig? En kvinde kunne man foranlediges til at svare efter lørdagens generalforsamling, hvor Sys Rovsing Koch blev valgt som ny formand for Advokatrådet. Men statistikkerne viser tydeligt, at sådan hænger den virkelige verden ikke sammen. Den typiske advokat er stadig en mand.

Og det er han også i filmverdenen. Her er der dog sket en vis – og bekymrende – udvikling, som generalsekretæren for det irske advokatsamfund, Ken Murphy, påpegede i sit indlæg. Han henviste til, at den netop afdøde amerikanske skuespiller Gregory Peck bl.a. blev kendt for sin rolle som advokat i filmen ”To kill a Mockingbird”.
- Når man ser advokater på film i dag spilles de snarere af den lille snuskede Danny DeVito, sagde han.

Ken Murphys overordnede budskab var, at advokaterne – i modsætning til advokat DeVito – skal blive på den høje hest og holde fast i kerneværdierne, der bygger på etikken og traditionerne fra retssalene. Han henviste også til sagerne om Enron og WorldCom som eksempler på, hvor skrøbeligt det professionelle omdømme kan være.

- Vi må hele tiden spørge os selv, i hvilket omfang al den snak om etik er reel. Ved en lejlighed som denne er det noget, der fører os sammen og skaber fællesskab, men hvor mange af os står op om morgenen og siger til os selv, i dag skal jeg ud og skabe retfærdighed, lød det fra Ken Murphy.
Over for ham stod den belgiske advokat Marc F. Vandemeuelebroeke med synspunktet om, at ”the Client is King”.
- Uanset om vi vil det eller ej, så er det markedet, der styrer. Og derfor skal det være klienten, der er i fokus i vores arbejde, sagde han.

Han henviste til, at EU-kommissæren for konkurrence i øjeblikket har kig på de regler, der regulerer advokatbranchen i de forskellige lande.

Når det kom til stykket var de to oplægsholdere dog slet ikke så uenige. Som belgieren konkluderede: Professionen skal være drevet af markedet, men vi skal også holde fast i kerneværdier som retten til at sige nej til klienten, uafhængigheden og fortroligheden.
”The Client is King – but not God.”

Tegne-talenter 
Værdier, etik og kompetencer var på dagsordenen på flere seminarer – både branchens og de helt personlige.

Advokatprofessor Mads Bryde Andersen slog i sit seminar ”Det etiske salær – findes det?” fast, at måden at fastsætte salærer på også viser noget om værdier. Hans budskab var, at der skal være forskel på salærer, og at man kan inddrage langt flere parametre end timetaksten. Det største problem i dag er den manglende gennemsigtighed.

- Men der er ikke én salærmodel til alle klienter. Det afhænger af klienten, sagen og advokatkontoret, sagde han.

Et andet seminar tog håndfast fat i spørgsmålet: Hvem vil vi gerne være? Under temaet tradition og fornyelse skulle deltagerne på store plancher tegne deres bud på, hvilke traditionelle dyder, advokater skal holde fast i, og hvad der skal smides ud med badevandet. På samme måde skulle deltagerne med papir og tuscher vise den rette vej for fornyelsen i branchen. Blandt motiverne var både en kat og en abe – hold fast i uafhængigheden og undgå at abe efter. Anstrengelserne udstak ikke nogen entydig vej for fremtidens advokat. Men én ting kunne man i hvert fald konkludere: En ny kompetence i branchen kom for dagen – forbavsende mange advokater kan tegne.

Det med kompetencer – og evnen til at få øje på dem – var også temaet på andre seminarer. ”Kan vi det, vi skal – og skal vi det, vi kan” var titlen på et af dem. Her var temaet faglighed kontra personlighed. En af oplægsholderne var Klaus Rothstein, hvis eneste uddannelse er en middelmådig studentereksamen. Han er i dag ansat i kommunikationsbureauet Bysted og kan på sit cv skrive tidligere informationschef i Dansk Flygtningehjælp og kulturredaktør på Berlingske Tidende. Hans budskab var, at advokater skal konkurrere på personligheden snarere end på fagligheden.

- Jeg har grundlæggende tillid til, at I kan det faglige, og det tror jeg mange mennesker har. Forskellen ligger i personligheden, det er der, I skal adskille jer.

Psykolog Steen Larsen fra Kjerulf & Partnere tog på sit seminar fat i ledelsens ansvar for at give virksomhedens talenter plads til udvikling. Han fortalte, at det nye talentbegreb i høj grad handler om at kunne se potentialet i mennesker. Og udviklingen af talenter handler ikke om terperi men om at give dem mulighed for at udvikle deres personlighed.

- Det kan godt være, at I er gode til at udvikle talenter i advokatbranchen, men det ser ud som om, det i hvert fald kniber med fastholdelsen.

Han langede også ud efter den manglende ledelse på advokatkontorerne. Det er svært at udvikle talenter, når man ikke kan gennemskue, hvem der i praksis leder kontoret.
- Advokaters holdning tilledelse er generelt:
Det er spændende – det gør vi noget ved, når vi får tid til det, sagde han.

I den sammenhæng var det også interessant at høre Christina Hvid, der er administrerende direktør i Symbion Science Park. Når Symbion vurderer, om der er fremtid i en virksomhed eller en ide, tester man hele virksomhedens team. Medarbejderne bliver testet for bl.a. udadvendthed, samvittighedsfuldhed, omstillingsevne og følelsesmæssig stabilitet. Herefter forsøger man at skabe et team, hvor alle evner er repræsenteret. Og så det allervigtigste – man skal acceptere forskelligheden.

Hvad synes de andre?  
Men det er ikke nok at vide, hvem man selv er, og hvem man gerne vil være. Hvordan omverdenen ser på en kan være altafgørende for succesen.

Det var bl.a. budskabet i Jesper Kundes åbningsseminar om branding. Her blev advokaterne i en 20 minutter lang film præsenteret for omverdenens syn på branchen. Meningerne kom både fra erhvervslivets folk og fra almindelige mennesker på gaden. Og kendetegnende var, at der var langt større viden og forståelse hos den første gruppe end hos den sidste.

Jesper Kundes filosofi er, at jo større sammenhæng, der er mellem ens egen opfattelse af sig selv og omverdenens opfattelse, jo stærkere et ”mærke” er man. Og hans budskab var: Kom i gang med at finde værdierne, så I kan fortælle om dem til resten af verden.
- I skal definere jeres ”mærke” og så skal i kommunikere det ud til folk og hjælpe dem til at forstå det. Jo mere kunderne forstår, jo gladere bliver de, sagde han.

Jesper Kunde mener, at advokaterne har to opgaver: En med at fremtidssikre deres egen virksomhed og en opgave som branche, hvor man skal positionere sig på markedet i forhold til andre brancher.

Også andre uden for branchen kom til Advokatmødet og gav deres uforbeholdne mening om branchen. Pia Gjellerup, jurist og tidligere advokatfuldmægtig, kom bl.a. med det synspunkt, at advokatbranchen skal skabe fodslag omkring etik og retssikkerhed. Men det er samfundets ansvar, at alle har adgang til advokathjælp.

Søren B. Henriksen, advokat og administrerende direktør i Dansk Handel & Service tog det kontroversielle synspunkt, at advokater blot er forretningsdrivende ligesom alle andre. Han langede ud efter ”klan-tanken” og mente faktisk, at det er lidt synd for advokaterne, hvis de går rundt og tror, at de har en særstatus i samfundet.

- I kan ikke tage patent på etik og moral. Det er begreber, der sælges til samfundet hele tiden. Vi har det alle sammen, sagde han.
Han mente heller ikke, at en advokat behøver være en cand.jur. En advokat er jo et menneske, som tilfældigvis har læst jura og så herefter har udviklet en masse andre sider af sig selv.

Advokat-cirkus   
Hvad foregår der – og hvem er den mand? Det spørgsmål dukkede op under Advokatmødets afslutningsseminar. Den fiktive Sven Triloquist fra Advanced Disinformation Systems Division i den finske koncern Bonk Business Inc. havde annonceret foredraget ”Inside the Mind of the Comsumer – Neural Branding.  Den fantasifulde historie om Bonk Business forretningsudvikling fra det første fund af en helt speciel ansjos-olie over udviklingen af hundrevis af produkter og til i dag at være ”a company that only exists in your mind” kom nok bag på mange, der ved en hurtig gennemlæsning af programmet ikke havde fattet mistanke. Sven Triloquist – alias Richard Stanley –  bandt med sit surrealistiske show en morsom sløjfe på Advokatmødets tema.

Den traditionelle galla-middag var krydret med spektakulær underholdning fra en gruppe unge advokater i makkerskab med det svenske Cirkus Cikör. Her var både advokat-rap, slangemennesker, jonglører, en mand, der savede sit ben af med en motorsav og en sprechstallmeister i bedste Nelly Jane stil.

Men heller ikke under middagen slap advokaterne for blive vurderet af en person uden for branchen. Justitsminister Lene Espersen kom i sin festtale med sit syn på advokaternes rolle i samfundet. Hun sagde, at  advokatbranchen de senere år har vist evne og vilje til fornyelse, og at hun i hvert fald ikke er bekymret for, om Advokatsamfundet fremover kan samle alle advokater. Hun kom også ind på advokaternes rolle som retssikkerhedens vagthund i lovgivningsarbejdet. Hun pegede på den massive kritik af regeringens ”rockerpakke” som et eksempel, hvor Advokatsamfundet mildt sagt ikke har været enige med ministeren og det politiske flertal.

- Men vi skal jo heller ikke være enige. Og for mig er det noget helt grundlæggende og positivt for vores retssamfund, at I som en fri og uafhængig advokatstand giver jeres mening til kende uden at lægge fingrene imellem, lød det fra ministeren, som sluttede med at gratulere den nyvalgte formand og se frem til samarbejdet med hende.