Advokaten 4 Mediatoren som fødselshjælper

Print Print
06-05-2003

Af Mikael Baden, freelancejournalist
I skyggefeltet mellem jura, psykologi og mægling findes mediatoren og retsmægleren, som skal lære at se løsninger og lade parterne vikle deres egne konflikter op gennem dialog og indrømmelser.
Reportage fra Advokatsamfundets første uddannelse i mediation for advokater.

Den er helt gal denne novemberdag i Fredericia. Udenfor ligger tågen kold, klam og tung over Hotel Trinity og blokerer for udsigten over Lillebælt, og inde i et af mødelokalerne er klimaet endnu mere dystert. Brødrene Chris og Alex Hennings er begge direktører i deres afdøde fars firma HIE, men de er ikke på talefod, og det forpester arbejdsforholdet i både bestyrelsen og blandt de ansatte på industrivirksomheden. En konflikt over Chris’ personlige gevinst efter et planlagt salg aktier fra et datterselskab har skabt en fjendlig stemning ikke kun mellem de to brødre, men mellem alle fem søskende, der for nylig også mistede deres mor.

Nu sidder de to brødre med hver sin advokat i et forsoningsmøde på Hotel Trinity. Situationen er spidset til. Alex har truet med en retssag for at forhindre Chris’ salg af aktierne, der i sidste ende kan true HIEs eksistens. En kompleks situation tilsat søskendes indbyrdes stædighed og uenigheder.
En af mødedeltagerne råber:
”Det skal jo være realistisk, og så blev jeg nødt til at kalde ham en nar.”

Latteren bryder løs i lokalet. Chris, Alex og deres respektive advokater er fiktive, og det samme er historien om HIE og det fatale aktiesalg. Men indlevelsen er ægte nok, og rollerne som den forsmåede part spilles gennemført af de advokater, som har tilmeldt sig Advokatsamfundets første uddannelse i mediation. Mødet mellem de to parter, deres advokater og en mediator er formet som et rollespil med et yderst realistisk scenario. Det kunne være en af de konflikter, som deltagerne dagligt er en del af i deres virke som advokater i en byret, landsret eller Højesteret. Men her går rollespillet ud på, at advokaterne som mediatorer skal gennemgå sagen med parterne, søge efter løsninger uden at lade en dommer afgøre tvisten og i det hele taget få løst op for de problemer, som hele konflikten drejer sig om. Ofte viser det sig, at konflikten handler om noget helt andet end det materiale, der er kommet op til overfladen i første omgang.

Lyt mere, tal mindre
En af deltagerne i uddannelsen er advokat Keld Pagh fra Dahl, Koch & Boll i Herning.

Han hørte perifert om uddannelsen og har den holdning, at retssystemet til visse typer sager er blevet for dyrt og langsommeligt. Fra den 1. marts 2003 har Keld Pagh været blandt de ti danske advokater, der ved byretterne i København, Århus, Aalborg og Roskilde samt Vestre Landsret skal fungere som retsmæglere. Retsmæglingen sker, når sagen er nået frem til retten, mens mediation foregår tidligere i forløbet blandt andet med henblik på at undgå en tur i retten.

Keld Pagh har gennemgået uddannelsen som en del af forsøget med retsmægling, der på forsøgsbasis gratis tilbydes private og virksomheder i civile sager foreløbig indtil udgangen af 2004.
Metoderne og værktøjerne i retsmægling og mediation er de samme – de to begreber gør det muligt for fagfolk at sondre mellem sager, der er henvist til mediation via retten eller ej.
Ifølge Keld Pagh er det sværeste ved rollen som mediator at skulle fokusere på at lytte meget og tale knap så meget.

”Sager er normalt skåret ned til benhård jura i retten, hvor tonen er uforsonlig. Som mediator skal man lytte, moderere synspunkter og vende det i en mere positiv retning. Jeg tror, at det vil være et godt supplement til retssystemet, men det kræver, at kendskabet til metoden bredes ud,” siger Keld Pagh.
Den almene befolkning kan sikkert undre sig over, hvad incitamentet for en advokat er til at fokusere på mediation frem for en tur i byretten. Mange er sikkert af den opfattelse, at advokater netop lever af andres konflikter. Hertil siger Keld Pagh.
”Småtvister er som udgangspunkt ikke godt. Det er ikke der, vi som advokater skal tjene vores penge. Noget af det dårligst betalte advokatarbejde er konflikter om ægteskab, arvesager, personlige forhold og nabostridigheder. Her vil mediation og retsmægling være oplagt,” siger han.

Susan Sørensen, advokat hos Dahl, Koch & Boll i Aalborg, var under uddannelsen i Fredericia i gruppe med Keld Pagh, og de skulle begge anskue striden i Hennings-familien på en ny måde. Mediator-modellen vil være oplagt for hende, der til hverdag udelukkende beskæftiger sig med civile sager.
”Der er ingen tvivl om, at jeg kan bruge redskaberne i mine sager. Nogle gange oplever jeg som advokat, at jeg bare er med til at videreføre en hård konflikt. Ved at få folk til at tale sammen finder man måske ind til det virkelige problem,” siger Susan Sørensen, som har haft svært ved at lægge den sædvanlige rådgiverrolle på hylden og i stedet få folk til at hjælpe sig selv ud af konflikten.

Løsninger i stedet for problemer 
Advokat og mediator Pia Deleuran, der er en del af det faglige team bag Advokatsamfundets mediatoruddannelse, har tilbudt klienterne i sin praksis mediation i en årrække, og hendes erfaring er, at metoden er brugbar. Hun er ligeledes én af retsmæglerne og forklarer her, hvad deltagerne får for uddannelsesprisen på 25.000 kroner.

”Man lærer teknikker til at fremme imødekommenheden, til at styrke strategi og overblik i forhandlingssituationen og til at skabe tillid. Man lærer spørgeteknik teoretisk og praktisk, og man lærer at fungere som en slags fødselshjælper for de løsninger, der skal findes frem til mellem parterne,” siger Pia Deleuran.

Ifølge hende gælder det om for mediatoren ikke at ”stjæle” folks konflikter. Parterne skal løse dem selv, og det er vigtigt for mediator at fokusere på løsninger frem for problemer.
”For samfundet vil det være gavnligt, om man undersøgte løsningsmuligheder i stedet for at fokusere på rettigheder og krav,” siger Pia Deleuran.
”Der er behov for et nyt syn på konflikter, fordi ikke-løsninger kan have alvorlige konsekvenser,” siger hun.

Ifølge Pia Deleuran er Danmark langt bagud i forhold til andre lande, eksempelvis Norge, hvor retsmægling med succes har været en mulighed i en årrække. Lige nu overvejer lovgiverne om retsmægling skal gøres til en fast del af det norske domstolssystem. Hver tredje civilsag i Norge foregår ved retsmægling og forligsprocenten ligger på 70-80 procent.

Det nye danske pilotprojekt ved de fire byretter og Vestre Landsret skal foreløbig forsøges frem til udgangen af 2004, og de ti advokater og ti dommere, som skal gennemføre det, har alle modtaget speciel undervisning i mediation og retsmægling.
Pia Deleuran forklarer, at søgningen til mediatoruddannelsen har været overraskende stor. Den 1. april starter et nyt hold på 28 advokater, og efterårets hold er allerede på vej til at blive fyldt op.