Advokaten 4 Advokatkongres

Print Print
03-04-2003

Af formand for Advokatrådet Knud K. Damsgaard

Om ca. to måneder finder Det ordinære Advokatmøde sted i Kolding. Det ordinære Møde indkaldes i henhold til vedtægterne og omfatter bl.a. punkterne valg af rådsformand, godkendelse af regnskaber samt drøftelse og afstemning vedrørende fremsatte forslag.

Der er i dagsordenen emner – kredsenes fremtid – behandling af klager – ny etisk regel ved brug af domænenavne og e-mail-adresser – som den enkelte advokat skal forholde sig til, og som det er vigtigt, at rådet får en tilkendegivelse om.

Imidlertid må man konstatere, at det at afholde et ordinært møde uden andet indhold end de vedtægtsmæssige bestemmelser i vore dage ikke er tilstrækkeligt til at skabe grobunden for et godt advokatmøde.

Jeg selv kan huske, da jeg for første gang deltog i et ordinært advokatmøde i Aalborg. Der var på det tidspunkt kun møde i henhold til vedtægterne. Da jeg 10 minutter før mødets start ankom til auditoriet, troede jeg faktisk, at jeg var gået forkert. For der sad ikke ret mange mennesker, og da mødet begyndte, var der højst 60 mødte advokater. Det var ikke nogen positiv oplevelse. Efterfølgende må man jo sige, at samfundet har evnet at gøre Det ordinære Advokatmøde til en begivenhed. Det håber jeg også, at Det ordinære Møde i Kolding bliver.

De sidste gange, der har været ordinært advokatmøde, har der jo været et væld af tilbud til de deltagende advokater. Man kunne deltage i cases, man kunne deltage i seminarer og dermed få lejlighed til at give sin mening til kende i forskellige relationer.

Dette vil vi også på mødet i Kolding følge op på. Der er planlagt en række efter vor opfattelse spændende seminarer, som gør, at det også af den grund vil være relevant for så mange advokater som muligt at deltage i advokatmødet i Kolding.

På de enkelte seminarer vil der bl.a. være mulighed for at diskutere, i hvilken retning advokatbrandet skal udvikle sig, hvilket image skal vi som advokater have, hvordan skal vi forholde os med de etiske standarder, er der forskel på erhvervsklienter og private klienter i så henseende?

Om disse spørgsmål afholdes der seminarer, hvor bl.a. professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Jesper Kunde for firmaet Kunde & Co., advokat Søren B. Henriksen fra Dansk Handel & Service og cand.psych. Steen Larsen fra firmaet Kjerulf & Partnere indleder.

En yderligere vigtig årsag til at deltage i Det ordinære Advokatmøde er det sociale samvær. Muligheden for at dyrke sit netværk eller udbygge det allerede eksisterende netværk. Som noget nyt har vi besluttet, at ledende medarbejdere fra advokatfirmaer, der ikke måtte være advokater/jurister, får mulighed for at deltage i seminarerne for derved forhåbentlig at få et input med hjem, som de kan bruge, når de skal diskutere udviklingen i virksomheden med virksomhedens ejere.

De to dage, hvor aktive og interesserede kolleger mødes hvert andet år, har fået et så varieret og spændende indhold, at det er på tide, at vi omdøber begivenheden fra ”ordinært møde” til det, den er: Advokatkongressen.

På gensyn i Kolding.