Advokaten 3 Advokatnævnet har fået sin egen hjemmeside

Print Print
17-03-2003

Advokatnævnet har nu oprettet sin egen hjemmeside med oplysninger, der relaterer sig til nævnets arbejde, herunder bl.a. oplysninger om behandling af klagesager, gengivelse af nævnsafgørelser og navnene på medlemmer af kredsbestyrelserne og Advokatnævnet. Derudover er der mulighed for elektronisk at indgive en klage over en advokat og for at downloade et klageskema. Hjemmesidens adresse er www.advokatnaevnet.dk. På Advokatsamfundets hjemmeside er der link til Advokatnævnet.