Advokaten 11 Medarbejderflugt?

Print Print
11-11-2003

Af advokat Claus Kaare Pedersen, partner i Philip & Partnere, medlem af Advokatrådet og formand for Fremtidsforum

I forbindelse med konstitueringen af det nye advokatråd har rådet nedsat et nyt udvalg betegnet Fremtidsforum. Udvalget har fået nogenlunde frie hænder til at definere sin egen rolle, men som udvalgets navn signalerer, drejer det sig om fremtiden, nærmere bestemt de fremtidige branchevilkår, og herunder særligt forholdet til de unge. Vi er lige begyndt på arbejdet og er naturligvis derfor ikke nået ret langt, men vi er dog nået frem til, at den vigtigste fremtidige udfordring for branchen i relation til de unge er at fastholde dem. Det er der ikke noget overraskende i, og det er der mange andre, der er optaget af, men det understreger kun vigtigheden.

Udvalgets mission vil blandt andet være at undersøge og vurdere årsagerne til, at mange advokatfuldmægtige og unge advokater ønsker at forlade branchen, og fremkomme med forslag til, hvad vi skal gøre.

Maiken Engsbyes artikel rammer derfor lige i plet og udgør et rigtig godt bidrag til overvejelserne. Som det fremgår af artiklen er det – heldigvis – ikke en flugt vi oplever, men det er som påpeget alvorligt nok, at så mange er utilfredse med vilkårene og ønsker at forlade branchen. Det er så let blot at aflevere automatsvaret, at arbejdsvilkårene ikke kan være anderledes, hvis man vil være praktiserende advokat, men den forklaring køber de unge ikke. Det bør vi andre efter min opfattelse heller ikke gøre. Vi bør i hvert fald have en holdning til, hvad vi skal stille op med vores branche, hvis vi ikke gør noget, og hvis de unge i stort tal virkelig forlader os, som mange siger de vil. Hvis skaden først er sket, vil det have haft mange for vor branche uheldige virkninger, som det vil blive meget svært at rette op på.

Jeg håber, at vi i Fremtidsforum kan drage nytte af Maiken Engsbyes indsigt og kvalifikationer, men jeg håber også, at alle kolleger, som har forstået, at medarbejdernes trivsel er afgørende for advokatfirmaernes drift, vil læse og overveje artiklen. De (forhåbentlig) få kolleger, som ikke allerede har forstået dette, skal formentlig starte et helt andet sted.

Fremtidsforum skal også beskæftige sig med andet end fastholdelsesproblematikken, herunder fortsat tiltrækning af de nyuddannede jurister, udvikling af branchens vilkår og uddannelsen af jurister og advokater samt efteruddannelsen etc. Det har jeg blot for nærværende ikke fundet anledning til at komme ind på.