Advokaten 10 Ikke længere tvivl om advokaters vitterlighedsunderskrifter

Print Print
13-10-2003

Af Rasmus Møller Madsen, juridisk konsulent, sekretariatet

Der har på det seneste været tvivl om, hvorvidt advokater kan skrive til vitterlighed under anvendelse af deres firmaadresse. Advokatrådet indtrådte derfor til støtte i en konkret sag om spørgsmålet.

Østre Landsret traf i juni 2003 afgørelse i sagen og udtalte, at en advokat er berettiget til at anvende sin firmaadresse ved vitterlighedsunderskrifter. Flere tinglysningskontorer under Vestre Landsrets kreds fortsatte imidlertid med at afvise dokumenter fra tinglysning, hvis advokatens vitterlighedsunderskrift angav firmaadressen og ikke privatadressen.

Som følge heraf og med henvisning til Østre Landsrets afgørelse blev afvisningen påkæret til Vestre Landsret, som den 22. august 2003 i lighed med Østre Landsret slog fast, at advokater er berettiget til at skrive til vitterlighed under angivelse af deres firmaadresse. Advokatrådet håber, at al tvivl om advokaters vitterlighedsunderskrifter herefter er afklaret.

For så vidt angår ikke-advokaters vitterlighedsunderskrifter har landsretten i en konkret sag stillet krav om anvendelse af privatadresse. Spørgsmålet er nu indbragt for Højesteret. Når udfaldet af denne sag kendes, vil Advokatrådet orientere herom.