Advokaten 10 Advokatuddannelsen ruller

Print Print
13-10-2003

Af advokat Lars Økjær Jørgensen og udviklingschef Inger Høedt-Rasmussen, sekretariatet

For et par måneder siden skrev Knud Damsgård og Jørgen Boe en artikel i Advokaten om den nye advokatuddannelses indhold og opbygning.

Artiklen sluttede således: Uddannelsen skal medvirke til at sende det signal, at advokater udgør en profession, der vil stå som garant for grundlæggende demokratiske værdier, hvor faglighed, etik, moral, indlevelse og forretningssans er blevet et helstøbt og genkendeligt varemærke.

Nu ruller det. Fra mandag den 24/8 til onsdag den 27/8 gennemførtes 1. modul af Advokatuddannelsen med faget ”Advokatvirksomhed”. Her skulle det afprøves, om de høje idealer lader sig realisere i et samspil med 77 forventningsfulde fuldmægtige, hvoraf nogle kommer med begejstring for at deltage i et pionerprojekt, andre kommer for at få bekræftet nogle fordomme om, at dette her skal bare overstås, så man kan få sit eksamensbevis.

Allerede her er fokus ændret. Lærer du for at få eksamensbeviset, eller lærer du for at blive en fremragende advokat? Og mon ikke disse to formål kan opfyldes samtidig? En moderne pædagogisk tilgang med vægt på læring frem for kontrol – forberedelse til livet som advokat mere end forberedelse til eksamen – danner fundamentet for uddannelsen.

De første tre dage blev en succesfuld oplevelse, hvor både undervisere og deltagere kom hjem med nogle erfaringer, de ikke havde forventet på forhånd, og her vil vi gøre foreløbig status over den ny advokatuddannelse.

Faglighed og personlighed
Erkendelsen af, at advokatens personlighed er en vigtig del af det professionelle virke, har været en væsentlig inspirator ved fastlæggelsen af indholdet af den ny uddannelse. Dyb faglig indsigt kan ikke stå alene. Den skal kombineres med personlige egenskaber, der sætter advokaten i stand til at kommunikere sit budskab til klienten, at signalere troværdighed, at vinde klientens tillid, men også at samarbejde tæt med kolleger og andre faggrupper til gavn for klienten.

En ensidig fokusering på faglighed skaber ikke den gode rådgiver. Dette er ikke ny viden – det nye er, at man fra første dag i advokatuddannelsen kobler emner og metoder, således at faglige valg også får en etisk dimension baseret på de værdier, som den enkelte står for. Dette var baggrunden for, at alle den første dag måtte designe et våbenskjold med egne adelsmærker. Et våbenskjold, som blev båret synligt, og som det lige tog lidt tid for flere at forholde sig til! Men budskabet om at stå ved sine værdier er nu klart for alle både undervisere og deltagere.

Hvordan gør man?
Med udgangspunkt i suggestopædi, accelerated learning, superlearning og andre nyere indlæringsformer er det muligt at nå større indlæringsmål på en hurtigere og mere effektiv  måde. Dette er for mange af underviserne på advokatuddannelsen ganske nye tanker, og selv om der tilbydes pædagogiske kurser, kræver det en del, især på det holdningsmæssige plan at ændre sin form.

Det er nu lykkedes at introducere en aktivitetskrævende og oplevelsesorienteret undervisningsform, der minimerer indlæringsbarrierer og flytter fokus fra kontrol til læring. Undervisningen kører på et dobbeltplan, hvor  de studerende oplever en mere legende form, men hvor lærerstyringen er ret stram. Læreren skal vide, hvor han eller hun vil hen med de enkelte aktiviteter. Det er slut med gruppearbejder uden indlæringsmål.

På uddannelsens første dage blev der præsenteret en del øvelser, der kombinerer højre og venstre hjernehalvdel, og som styrker sammenhængen mellem krop og psyke, hvilket er stærkt understøttende både for indlæring af faktuel viden og for etablering og styrkelse af personlige relationer og netværk.

Alle undervisere er præsenteret for en række aktiviteter, hvor nogle  er beregnet til faktaindlæring eller paratviden, mange vægter de repetitive effekter, andre er tilrettelagt med henblik på at skabe nye ideer og være kreative.

Af deltagernes både umiddelbare reaktioner, evalueringsskemaer og senere kommentarer har stort set alle taget de nye undervisningsformer til sig og udtrykker håb om, at de metodiske fornyelser fortsætter på de efterfølgende moduler.

8 dobbelt tempo – 4 dobbelt koncentration og 10 dobbelt engagement
De tre dages uddannelse i ”Advokatvirksomhed” omfattede alt fra egne drømme og visioner til hardcore indlæring af etiske regler og klientkontoens mysterier.

Det lykkedes med den aktivitetsorienterede undervisning at holde et gevaldigt tempo og med afveksling mellem oplæg og andre aktiviteter at styrke koncentrationen. Der skal nok lidt mere frisk luft til på næste modul, og dette er allerede planlagt. Det var en sand fornøjelse at mærke, hvordan deltagerne greb bolden og kom med masser af konstruktive forslag og overgav sig til en række grænseoverskridende aktiviteter, fordi det blev mere og mere åbenbart, at den slags gør det både nemmere og sjovere at lære. At der også var en vis overbærenhed over for undervisernes fodfejl, gjorde kun engagementet større.

Arbejdsvilkår
Når man, både under den formelle og den uformelle del af uddannelsen, bliver vidne til beretningerne om livet i advokatvirksomhederne for fuldmægtige, skal man ikke undre sig over, at advokater bliver forskellige. Hvordan går det egentlig med mesterlæren? Mange har ikke en klar fornemmelse af, hvem der er principalen, og hvilken rolle personen spiller i uddannelsen. Man hører historier om fuldmægtige, der er glade og stolte over deres fag og firma. Andre kunne ikke genkende dette.

Det synes derfor at være på høje tid at gå i gang med at se på sammenhængen mellem advokatuddannelsens formelle uddannelsesdel og det praktiske arbejde i virksomhederne, så de to sider af advokatuddannelsen bliver en helhed. Dette spørgsmål er da også et af de højest prioriterede i Advokatrådets uddannelsesudvalg.