Advokaten 1 Vitterlighedsvidner skal angive privatadresse

Print Print
15-01-2003

Af Rasmus Møller Madsen, juridisk konsulent, sekretariatet

Vestre Landsret har ved en kendelse af 11. oktober 2002 fastslået, at kravet i tingslysningslovens § 10, stk. 2, hvorefter vitterlighedsvidner har pligt til at angive at angive deres bopæl indebærer, at ansatte i et advokatfirma ikke i forbindelse med underskrivelse som vitterlighedsvidner kan angive deres arbejdsadresse. Opmærksomheden henledes derfor på, at ansatte, der underskriver som vitterlighedsvidner, fremover bør angive deres privatadresse.

Advokatrådet har erfaret, at der for tiden verserer en lignende sag ved landsretten, hvor vitterlighedserklæringer er undertegnet af en ansat i en bank med angivelse af bankens filialadresse.

Advokatrådet vil underrette medlemmerne om sagens afgørelse, når denne foreligger.