Advokaten 6 Livlig debat om konkurrenceret

Print Print
14-06-2002

Der var livlig og konstruktiv debat, da Dansk Industri (DI) og Advokatsamfundet den 1. maj afholdt konferencen Konkurrenceret – politik eller jura? 113 erhvervsfolk, advokater og politikere var mødt frem for at høre om og diskutere den danske og europæiske konkurrencelovgivning.

Konferencen blev åbnet af Advokatrådets formand, Jon Stokholm, der slog fast, at konkurrenceretten ligger et sted mellem jura og politik. Han henviste til forskellen på den tidligere og den nuværende regering, hvor den tidligere strammede tøjlerne med fængselsstraffe og højere bøder, og hvor den nuværende regering lægger et mere lempeligt niveau.

Jon Stokholm benyttede også lejligheden til at slå et slag for det nye begreb i dansk konkurrenceret ”compliance”. I forarbejderne til den seneste ændring af konkurrenceloven introduceres muligheden for, at en virksomhed kan få bøde-rabat, hvis den har gjort en forebyggende indsats med et såkaldt compliance program for at undgå overtrædelser af konkurrenceloven.

Dagen bød på følgende oplægsholdere: Cheføkonom Fredrik Erixon fra svensk erhvervslivs tænketank, direktør Claus Kastberg Nielsen fra Copenhagen Economics, Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen, fuldmægtig Lars Kjølbye fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for konkurrence og advokat Jan-Erik Svensson fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard.

Konferencen var den anden, som DI og Advokatsamfundet sammen har holdt om konkurrencespørgsmål. Den første blev holdt i september 2000 og handlede om den nye konkurrencelov.