Advokaten 4 Er det uetisk at indgive klage over en kollega?

Print Print
15-04-2002

Af fuldmægtig Pia Birkegård, nævnssekretariatet

Det kan opleves generende, irriterende og direkte krænkende at blive indklaget for Advokatnævnet. Bedre bliver det ikke, hvis klageren er ens kollega; måske oven i købet en kollega, som man har haft en langvarig og opslidende tvist med. Derfor griber flere indklagede advokater chancen for at modklage over den klagende advokat for, at denne har indgivet klage. Så er man ligesom mere lige.

Advokatnævnet har i flere kendelser bedømt spørgsmålet om, hvorvidt det er i strid med god advokatskik at indgive klage over en kollega. Praksis er udtrykt i en ældre kendelse fra 21. januar 1999. I sagen var hovedklagen afvist som åbenbart grundløs, og nævnet udtalte herefter følgende vedrørende advokat B’s modklage over advokat A’s klage over ham: ”Det burde have stået [advokat A] klart, at hans klage…var åbenbart grundløs. Nævnet finder imidlertid, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at [advokat A’s] indgivelse af  klagen er i strid med god advokatskik. Nævnet frifinder derfor advokat A.”

Konklusionen er således, at nævnet ikke kan forventes at sanktionere indgivelse af kollegiale klager, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Nævnet har ikke indtil nu haft sager, hvori der var sådanne særlige omstændigheder.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2002/Advokaten 4/Er det uetisk at indgive klage over en kollega.aspx - d. 27-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.