Advokaten 12 Flere søger råd hos Advokatvagten

Print Print
17-12-2002
Forside  

Advokatvagterne landet over havde i 2001 flere besøgende end året før. Især flere mænd har fået rådgivning. 

Indberetninger fra Advokatvagterne viser, at de i 2001 rådgav knap 22.000 borgere i  26.000 sager. Det er en stigning på over fire procent i forhold til året før.

Stadig flest kvinder søger rådgivning, men det er i store træk mændene, som tegner sig for stigningen i 2001. 42 procent af henvendelserne kom fra mænd, hvilket er en stigning på 7 procent i forhold til året før. Kvinderne udgjorde 45 procent af henvendelserne.

Det er især emner som separation, arv, leje, fast ejendom og erstatning, som bliver behandlet i Advokatvagten. Kvinder søger især rådgivning inden for separations-, skilsmisse-, arve- og leje- spørgsmål, mens flest mænd søger rådgivning vedrørende erstatning  og fast ejendom. 

Det er de 30-65-årige, der søger rådgivning i Advokatvagten.  To tredjedele af henvendelserne kommer fra denne gruppe. Samtidig er Advokatvagterne uden for storbyerne og vest for Storebælt de mest velbesøgte.

De fleste sager bliver løst i Advokatvagten
Knap 60 procent af de godt 26.000 sager blev afsluttet med den rådgivning Advokatvagten gav. Inden for de fem hyppigste emner var det især lejeforhold, som kunne løses ved rådgivning, mens  spørgsmål inden for separation og erstatning i højere grad blev rådgivet til at kontakte en advokat for det videre sagsforløb.

DTH