Advokaten 12 Branchens udvikling efter Aarsøe Nielsen

Print Print
17-12-2002

Af økonom Dorte Thomsen, sekretariatet
Stort tab  i omsætning  og lukning  af advokatforretninger på stribe. Sådan lød spådommen fra  Aarsøe Nielsen i 1996. De nyeste tal viser, at han tog  fejl, da han kiggede i krystalkuglen.

Aarsøe Nielsen udarbejdede i 1996 en analyse af advokatbranchen for at finde ud af, hvilke væsentlige problemstillinger og udfordringer branchen stod overfor. Rapporten beskrev advokatbranchens struktur og fremtidige strategiske udfordringer.                                                                                  Formålet med analysen var at få en forståelse af advokatbranchens grundlæggende konkurrencemæssige position og i særdeleshed  de strategiske og økonomiske påvirkninger af den stærkt  forøgede konkurrencestruktur.

Aarsøe Nielsen konkluderede i sin rapport, at den danske advokatbranche var under pres på en række fronter. Kravet om kritisk masse ville forårsage en række fusioner, specielt blandt større erhvervsadvokatvirksomheder. Endvidere var udskilningsløbet blandt de små advokater allerede  begyndt, men effekten af den stigende konkurrence/liberalisering spåede Aarsøe Nielsen først ville slå igennem i de efterfølgende år.

In-house advokaternes udvikling blev også berørt i rapporten på baggrund af udviklingen inden for advokatbranchen i USA og UK,  hvor stagnationen i markedet for ekstern  juridisk  rådgivning  til dels skyldtes de store erhvervsvirksomheders opbygning af interne  juridiske afdelinger. Aarsøe  Nielsen så dette som en generel udvikling, man ligeledes ville få at se i de danske koncerner.

Omsætningen er steget med 36 procent
Aarsøe Nielsen forudså i sin rapport fra 1995 en noget dyster fremtid for advokatbranchen. Især  afmonopoliseringen af skødeskrivning og inkassoområdet ville få store konsekvenser for branchen.  Analysen pegede på et tab på 10-20 procent af den samlede omsætning, svarende til mellem 400 og 800 mio. kr.

Så galt gik det ikke  –  tværtimod. Branchens  samlede omsætning er i perioden 1995 – 2001 steget med 36 procent, svarende til en meromsætning på 1,6 mia. kr. Til sammenligning steg branchens omsætning med 13 procent i den periode 1990-1995, der lå  til grund for Aarsøe Nielsens analyse.

Tages der højde for den generelle prisudvikling er det dog kun i de senere år, at branchen har kunnet præstere reelle vækstrater. I 2000 havde branchen en reel omsætningsfremgang på knap 5 procent, svarende til 273  mio.  kr.

Færre advokatvirksomheder
Ifølge Aarsøe Nielsen rapporten ville et forventet omsætningstab på 10-20 procent på grund af den øgede konkurrence på skødeskrivning og inkassoområdet påvirke især de mindste advokat-virksomheder.  Aarsøe Nielsen vurderede, at ud af den daværende samlede advokatbranche på godt 1.600 virksomheder ville ca. 500-600 inden for en femårig periode have forladt branchen. Svarende til et fald i antallet af advokatvirksomheder på 30 procent.

Den faktiske udvikling viser også et fald i antallet af advokatvirksomheder, men det blev langt mindre end forudset. I 2001 var antallet af virksomheder 4 procent lavere end i 1995, svarende et fald på 72 virksomheder.  Også antallet af advokater er i perioden efter Aarsøe Nielsen steget, nærmere bestemt med 14 procent. Udviklingen har især  været  markant i se senere år. Alene fra 2000-2001 er antallet af advokater steget med 8 procent.

På trods af det stigende antal advokater er omsætningen  pr. advokat i perioden steget markant. Den gennemsnitlige omsætning pr. advokat var i 1995 1,2 mio. kr. Til sammenligning var omsætningen pr. advokat i 2001 1,4 mio. kr. Tallene  viser, at en positiv udvikling har gjort de dystre udsigter til skamme. Det kan måske være til inspiration, når branchen i dag skal se ud i fremtiden.