Advokaten 1 Advokatvagten rådgiver hvert år mere end 20.000 borgere gratis

Print Print
17-01-2002
Forside  

Af økonom Dorte Thomsen, sekretariatet

109 advokatvagter fordelt over hele landet rådgiver hvert år gratis i mere end 25.000 sager. Advokatvagten løser knap 60 procent af alle sagerne, mens de henviser resten til en advokat eller til andre – f.eks. klagenævn og offentlige myndigheder.

Indberetninger fra Advokatvagterne viser, at de i 2000 rådgav 21.126 borgere i 25.158 sager. Antallet af henvendelser ligger nogenlunde konstant dog med et mindre fald på godt ti procent inden for de seneste 5 år. Årsagen hertil skønnes ikke at være et mindre behov for juridisk rådgivning, men i højere grad Internettets muligheder for information og rådgivning på det juridiske område.

Advokatvagten får flest henvendelser fra kvinder
Det er især kvinder, der søger rådgivning. Således var 46 procent af henvendelserne i 2000 fra kvinder, mens mændene udgjorde godt 40 procent af henvendelserne. Knap hver tredje kvinde, der henvendte sig i Advokatvagten i 2000 søgte rådgivning inden for det familieretlige område. For mænd var det kun hver sjette. Til gengæld var mændene overrepræsenteret i erstatningssager.

Det er især kvinder, der søger rådgivning. Således var 46 procent af henvendelserne i 2000 fra kvinder, mens mændene udgjorde godt 40 procent af henvendelserne. Knap hver tredje kvinde, der henvendte sig i Advokatvagten i 2000 søgte rådgivning inden for det familieretlige område. For mænd var det kun hver sjette. Til gengæld var mændene overrepræsenteret i erstatningssager.

Det er borgere, der er i deres erhvervs- og familieaktive alder, som besøger advokatvagten. Flere end 60 procent af henvendelserne kommer fra borgere mellem 30 og 65 år. Henvendelsernes fordeling på alder repræsenterer befolkningsfordelingen.

Advokatvagterne vest for Storebælt får flest henvendelser, således sker 54 procent af henvendelserne her.

Hver fjerde henvender sig til Advokatvagten med familieretlige problemer
Tallene fra år 2000 viser, at knap 25 procent af de behandlede emner omhandlede familieretlige problemer som f.eks. separation, skilsmisse, bodeling, andre samlivsforhold og forældremyndighed.

Tallene fra år 2000 viser, at knap 25 procent af de behandlede emner omhandlede familieretlige problemer som f.eks. separation, skilsmisse, bodeling, andre samlivsforhold og forældremyndighed.

De fem hyppigste emner var foruden det familieretlige område; lejespørgsmål, fast ejendom, arveforhold og erstatningssager. 2/3 af alle de behandlede emner lå inden for disse områder.

Denne fordeling har været konstant de sidste ti år, med undtagelse af henvendelser vedr. erstatning, hvor der har været en markant stigning. Rådgivning vedr. erstatning udgjorde i 2000 fire procent af alle henvendelser.

Advokatvagten løser knap 60 procent af henvendelserne
58 procent af de 25.158 sager, der i 2000 blev behandlet, blev afsluttet med den rådgivning Advokatvagten gav. Der er dog stor geografisk spredning i resultatet af rådgivningen. Øst for Storebælt blev 61 procent af alle henvendelser afsluttet med rådgivning, mens andelen vest for Storebælt var 57 procent.

I de familieretlige sager blev 55 procent afsluttet med rådgivningen i Advokatvagten, mens andelen var højere i sager vedr. arveforhold, leje og fast ejendom. Kun i erstatningssager blev mindre end halvdelen af henvendelserne afsluttet med den rådgivning Advokatvagten gav.

På landsplan blev knap 30 procent henvist til en advokat, mens de resterende knap 15 procent blev henvist til andre herunder klagenævn og offentlige myndigheder.