Advokaten 7/8 Chefen spiser advokater til morgenmad

Print Print
21-08-2001
Advokatmødet set udefra af journalist Morten Pihl

Generalforsamlingen lignede ikke sig selv. Der var debat. Endda heftig debat. Så dramatisk lød debatten endda, at bestyrelsen på et tidspunkt så ud til at måtte trække sit forslag.
At dømme efter kritikken fra salen syntes der at være massiv modstand mod Advokatrådets forslag om, at der dagligt skal bogføres, hvad der sker af bevægelser på klientkonti.
Men så rejste advokat Allan Ohms, informationschef i Ret & Råd, sig – og som den første udtrykte han støtte til rådets forslag.
Hans provokerende spørgsmål var, om det virkelig var forsamlingens mening, at borgerne i pressen i morgen skulle kunne læse, at det eneste, advokaterne kunne finde ud af på deres generalforsamling, var at blive enige om, at der ikke skal være kontrol med den måde, de behandler klienternes penge på.
Dét fik stemningen til at vende – og Advokatrådet til at holde fast i sit forslag. Advokat Jesper Lett var på rådets vegne ellers på vej til at opgive forslaget, men nu vejrede han morgenluft og stod fast.
Og med en enkelt ændring om, at der skal bogføres til hverdag i stedet for hver dag, blev forslaget vedtaget med massiv støtte (165 mod 26). Dog først efter en noget kaotisk afstemning, der måtte gentages, fordi der gik kuk i stemmeoptællingen.
Forslaget var et blandt flere på generalforsamlingen, hvor formålet er at stramme kursen mod de brodne kar i advokatstanden – og samtidig sikre borgerne en bedre beskyttelse mod disse.
Bortset fra dette drama, som det vel må kaldes i lyset af den normale diskussionslyst (eller mangel på samme) på generalforsamlingen, var den røde tråd i generalforsamlingen og Det ordinære Advokatmøde, hvordan advokaterne bedst klarer sig i konkurrencen med andre liberale erhverv i fremtiden.
Som formand gav Jon Stokholm sit bud på det (se hans mundtlige beretning andetsteds i bladet), og det samme gjorde en lang række inviterede gæster, herunder hovedtaleren Jørgen Rosted.
Erhvervsministeriets departementschef kritiserede advokater for at være for dårlige til at omstille sig til det nye samfund.
”Mine værste kritikere siger, at jeg spiser jurister til morgenmad. Det skyldes, at jurister af alle de faggrupper, jeg beskæftiger mig med i ministeriet, har været de sværeste til at forstå, at verden har forandret sig, og at der er behov for at arbejde på en ny måde,” sagde Jørgen Rosted.
Han forudså, at advokaternes privilegier står for fald, og at alle liberale erhverv er nødt til at klare sig på kompetencen. Hvis man kan noget unikt, er der også plads til én. Der er brug for, at advokaterne specialiserer sig, bl.a. inden for nye områder som IT-jura, sport og kultur. Han beroligede dog samtidig med, at der bliver rigeligt med arbejde til advokater, alene fordi samfundet bliver mere og mere reguleret.
Han modererede senere sin udtalelse om, at advokaternes privilegier står for fald. Det skete, efter at Lena Ebervall, docent ved universitetet i Lund med speciale i advokatetik, havde gjort den økonomiuddannede departementschef opmærksom på, at tavshedspligten ikke er et privilegium for advokaten, men for borgeren.
Jørgen Rosted betonede også behovet for at skabe attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Det afgørende bliver ikke, om man er partner eller ej, men om man har nogle unikke kompetencer. Har man det, kommer man til at tjene mere end partneren, mente Rosted.
Mens nogle syntes, at departementschefens indlæg virkede uforberedt og lidt tamt, var andre begejstrede for det. Men størst bifald høstede Michael Rekling, medlem af Advokatrå-det og partner i det store københavnske advokatfirma Plesner Svane Grønborg, blandt de op mod 800, der deltog i Det ordinære Advokatmøde.
Det skete, efter at han havde givet de store advokatkontorer og -kæder, herunder hans eget, en opsang. Høfligt pakket ind kritiserede han dem for at satse alt for lidt på klassiske dyder som tryghed, retfærdighed og retssikkerhed. Måske fordi der ikke er så mange penge – eller penge overhovedet – i det. Michael Rekling betonede, at firmaerne bør satse mere på de klassiske dyder, fordi det er en del af det brand, advokatstanden skal sælge sig selv på i fremtiden. Sagstyper som f.eks. straffesager og familieretssager og ikke mindst den gratis retshjælp er i høj grad med til at give advokaten et godt image. Det image, som er med til at skabe brandet – det brand, som også tiltrækker erhvervskunder.
”Tryghed, retfærdighed og retssikkerhed er lidt støvede begreber. Men vi skal støve dem af igen og bruge dem,” lød opfordringen fra Michael Rekling.
Han var enig med Jørgen Rosted i, at det største problem i fremtiden bliver at rekruttere og fastholde unge jurister.
”Dér er brandet helt afgørende; de værdier, vi står for. Det skal også i fremtiden være sådan, at de unge hellere vil være med i en advokatserie i fjernsynet lørdag aften i stedet for i en revisorserie.”
Michael Rekling mente i øvrigt ikke, at advokater kan være konkurrencedygtige på prisen.
”Vi må konkurrere på kvaliteten. Vi får det svært med hyldevarer, men ikke med mærkevarer,” sagde han.
Nogle af de samme budskaber kom på de mange velbesøgte seminarer, der var arrangeret i løbet af fredagen og lørdagen.
Lars Kolind, formand i flere store erhvervsvirksomheder, og Jon Sundbo, professor i erhvervsøkonomi på RUC, sagde, at der ikke er plads til amatører.
Advokaterne skal satse på kvalitetsydelser, de skal specialisere sig, samarbejde med andre erhvervsgrupper, skabe netværk og sikre et miljø i virksomhederne, hvor medarbejderne kan udvikle sig samt dele og udvikle viden, lød det fra de to.
Advokater er samtidig nødt til at automatisere, hvad der kan automatiseres, og indføre den nødvendige edb og trådløs kommunikation. Stemmestyrede og automatiserede computere vil f.eks. overtage bogholderi-, sekretær- og administrative funktioner, forudså udviklingsdi-rektør i TDC, Preben Mejer.
Desuden bliver ledelse en vigtig faktor i fremtidens muligheder for at overleve. Nick Dalum, journalist og kommunikationsrådgiver, fremhævede, at der er mange gode bud på le-delse i den ”Best Practice Guide”, som Advokatrådets udvalg vedrørende unge advokater har udgivet.
Som sædvanlig var justitsministeren inviteret til den store gallafest lørdag aften, hvor Frank Jensen takkede for det gode med- og modspil fra Advokatrådet. Mens den traditionelle revy blev afviklet som en TV-avis med sungne indslag med vid og bid, krydrede justitsministeren sin tale med muntre vitser om advokater.