Advokaten 4 Unge advokater forlader branchen

Print Print
09-04-2001

Af økonom Dorte Thomsen
80 procent af de advokater, der deponerede deres beskikkelse sidste år var stadig i deres erhvervsaktive alder. Knap halvdelen havde haft deres beskikkelse i mindre end 10 år.

 
Sidste år deponerede 135 advokater deres beskikkelse. Det svarer til 3,25 procent af standen. Da halvdelen af advokatstanden skal på pension inden for de næste 10-15 år, må der nødvendigvis forventes en del deponeringer. Derfor er det faktiske antal ikke umiddelbart overvældende. Mere problematisk bliver det imidlertid, når vi bevæger os lidt længere ned i talmaterialet. Her fremkommer et noget andet billede.
Kun lidt over halvdelen af deponeringerne i 2000 omhandlede nemlig beskikkelser, der var mere end 10 år gamle.
Godt 20 procent af deponeringerne kom fra advokater, der havde haft deres beskikkelse i mere end 30 år, og årsagen til deponering kan være pensionering. De resterende knap 80 procent er mere interessante. De kommer alle fra advokater, der stadig er i deres erhvervs-aktive alder. Dermed forlod over 100 advokater sidste år branchen for at fortsætte deres karriere et andet sted.

44 procent deponerer inden for 10 år
Knap halvdelen af de advokater, der deponerede i 2000 havde haft deres beskikkelse i mindre end 10 år. Hver tredje havde været advokat i under to år.
Deponeringer kom især fra mandlige advokater. De stod for 55 procent af samtlige deponeringer. Men i forhold til deres andel af standen var de underrepræsenteret. Relativt kom de fleste deponeringer fra kvindelige advokater. Dette er ikke alene på grund af den lave kvindelige andel af den samlede stand. For ser vi på tilgang og afgang af advokater i 2000, er de kvindelige advokater stadig overrepræsenteret i afgangen, og dette på trods af en relativ stor andel af tilgangen. Kvindelige advokater stod således sidste år for 40 procent af tilgangen til branchen, og for 45 procent af deponeringerne.
Denne repræsentation er dog ikke entydig. Fordelt på beskikkelsernes anciennitet ved deponering er der stor variation. Deponeringer af beskikkelser med to til tre års anciennitet kommer hovedsagelig fra mandlige advokater. De udgør hele 88 procent af denne gruppe. Samme mandlige overrepræsentation ses også inden for beskikkelser med tre til fire års anciennitet. Her udgør deres andel 71 procent.
Kvindelige advokaters deponeringsmønster viser, at såfremt de ikke deponerer inden for det første år, er der stor sandsynlighed for at de forbliver advokat i mindst fire år. Kun 12 procent af de deponeringer, der har to til tre års anciennitet kommer fra kvindelige advoka-ter, mens andelen er 29 procent for beskikkelser med tre til fire års anciennitet.
Kvinderne er imidlertid stærkt overrepræsenteret for så vidt angår deponeringer af beskikkelser med fire til fem års anciennitet. Sammenholdt med deres fertilitetskvotient kan det tyde på, at en del kvindelige advokater vælger at forlade branchen, når de stifter familie.

Flere deponeringer fra yngre advokater
Antallet af deponeringer har over de seneste ti år været nogenlunde konstant. Antallet ligger mellem 105 og 152 deponeringer. Det svarer til mellem 2,8 og 3,8 procent af branchen.
Udviklingen viser, at en stigende andel af deponeringerne kommer fra yngre advokater. Andelen er steget fra i 1990 at udgøre 34 procent af samtlige deponeringer til 44 procent i 2000.

Udviklingen viser helt andre vækstrater, når vi kun ser på deponeringsandelen af beskikkelser, der er under 10 år gamle. Således er andelen af beskikkelser med under to års anciennitet steget med 64 procent, beskikkelser med to til fem års anciennitet er steget med 78 procent og beskikkelser med mellem fem og 10 års anciennitet er steget 31 procent. I de sidste par år er især deponeringsandelen af beskikkelser med under to års anciennitet steget markant.
For at højne validiteten er der i datamaterialet taget højde for de beskikkelser, der automatisk udleveres til fuldmægtige i ministerierne, således at deponeringer af beskikkelser, der er under tre måneder gamle er frasorteret og således ikke indgår i datamaterialet.
dth@advocom.dk.
Se grafisk oversigt (pdf 17 kb)