Advokaten 4 Kollegialt arbejde – meld dig nu

Print Print
09-04-2001
Som omtalt i ”Nyt fra generalsekretæren” i Advokaten 2 2001 indføres der efter Det ordinære Advokatmøde en ny udvalgsstruktur. Samtidig vil vi i større omfang satse på projektarbejde, og vi har også brug for eksperter inden for forskellige retsområdet til at bistå med behandlingen af høringssager.
Har du lyst til at deltage i dette arbejde, så send en mail til Vibeke Mølbæk – e-mail: vsm@advocom.dk i sekretariatet og angiv, hvad du har lyst til at arbejde med.
hro