Advokaten 2 IT-udvalget er i gang…

Print Print
13-02-2001
Af C. Søgaard-Christensen, formand for IT-udvalget

IT-udvalget har nu begyndt sit arbejde. Udvalget har sat fokus på især to områder. Det en er mulighederne for at udvide advokaternes forretningsområde. Det andet er at se på, hvordan IT med fordel kan anvendes i advokatvirksomhederne.
Det er tankevækkende, at IT i andel af BNP i dag overstiger landbruget.
Det er derfor nødvendigt, at advokatbranchen i højere grad tager IT til sig – både som værktøj, men især som forretningsområde.

IT-udvalget ser samtidig IT som et væsentligt konkurrenceparameter i leveringen af rådgivningsydelser og finder derfor, at implementeringen af IT-værktøjer i takt med den teknologiske udvikling er nødvendig for advokatvirksomhederne. Derfor har udvalget igangsat to projekter. Et projekt, der skal kortlægge efterspørgslen efter IT-ydelser sammenholdt med udbudet. Samt et pilotprojekt om IT i advokatvagten.
I forbindelse med IT som et nyt selvstændigt forretningsområde er IT-ret oprettet som et særligt område i Fagligt Nyt fra dette nummer af Advokaten.
Endvidere er der igangsat et projekt om ekstern profilering af IT-ydelser.

Der vil løbende blive igangsat flere projekter. Følg disse og udvalgets arbejde på www.advokatnet.dk , hvor alle også opfordres til at bidrage med kommentarer og gode råd. Hvis du skulle have lyst til at deltage i en af de kommende arbejdsgrupper bedes du ligeledes dér tilkendegive din interesse.