Advokaten 12 Din Bolig Guide

Print Print
18-12-2001

 Boligguiden i ny udgave

Advokatsamfundet og Forbrugerrådet udgav i 1998 en Boligguide, som blev meget efterspurgt. Vejledningen retter sig både til købere og sælgere af fast ejendom.

De to organisationer har derfor udarbejdet en 2. udgave af vejledningen. Advokat Jan Schøtt-Petersen, medlem af Advokatrådet og formand for Advokatrådets ejendomsudvalg har stået for revideringen.

Vejledningen er på 90 sider, og indeholder følgende hovedpunkter:

·        Hvem møder du på boligmarkedet?

·        Hvilke boligtyper finder du på ejendomsmarkedet?

·        Hvad gør du som køber?

·        Hvad gør du som sælger?

·        Bolighandelens økonomi.

·        Bolighandelens jura.

Vejledningen udsendes fra Forbrugerrådet og Advokatsamfundet til interesserede forbrugere. Endvidere er den i et passende antal udsendt til biblioteker.

Vejledningen har nu også fået sin egen hjemmeside på adressen www.dinboligguide.dk, hvortil frit kan linkes.

Advokatvirksomheder kan rekvirere guiden med henblik på udlevering/udsendelse fra egen virksomhed. Advokatvirksomheder skal kun betale kostprisen + omkostninger ved forsendelse. Vejledningen leveres i kasser med 160 stk. i hver.

Bestillingen kan afgives på fax 33 93 17 55 eller e-mail service@advocom.dk.

Fax 33 93 17 55

 Vi ønsker tilsendt  ____  kasser á 950,00 kr., ekskl. moms.

 Navn:

 Firmastempel:

 Forsendelsen adresseres til: