Advokaten 11 Gratis digital signatur til medlemmer af Advokatsamfundet

Print Print
14-11-2001

Af Generalsekretær Henrik Rothe

Advokatsamfundet har indgået et partnerskab med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  og som betyder at advokater gratis kan få en digital signaturer, som bl.a. kan benyttes til online registrering af selskaber.
 
Den digitale signatur bliver en vigtig del af den digitale infrastruktur i fremtiden. Derfor har Advokatsamfundet indgået et strategisk samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,  som betyder at vore medlemmer kan få en digital signatur gratis, blot bestilling afgives inden 1. februar 2002. Samarbejdet betyder at teknologien udbredes hurtigt og det betyder billig, effektiv og sikker informationsudveksling mellem alle parter. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har indgået et tilsvarende samarbejde, hvilket også er til gavn for den elektroniske kommunikation mellem advokat og revisor.
 
Siden vedtagelsen af lov om elektroniske signaturer, der trådte i kraft den 1. oktober 2000 har man spændt ventet på et udspil, der kunne blive den toneangivende standardsikring af elektronisk kommunikation. I den mellemliggende periode har mange forskellige producenter gerne vil sælge deres løsning, men mange kunder heriblandt advokatbranchen været tilbageholdende, da der har været uheldige pilotprojekter og ingen ønskede at vælge en løsning, der ikke ville være brugbar, nem at håndtere og fremtidssikret.
 
Teknologien til brug af digital signatur er i mellemtiden blevet kraftigt forbedret og meget mere brugervenlig. Erhvervs- & Selskabsstyrelsen har opnået store fordele ved implementering af deres internet tjeneste WebReg og har netop lanceret en ny version WebReg II, der bl.a. gør det muligt, at stifte et selskab direkte online. For at være sikker på, hvem der virkelig er  afsenderen , benytter man digital signatur, som er en elektronisk underskrift, der sikre identiteten af afsenderen til informationerne.
 
At benytte digital signatur kan lyde meget teknisk, men er faktisk meget nemt at håndtere som bruger. Den teknologi som er valgt består af et certifikat (Klasse II Erhvervscertifikat), der udstedes af Tele Danmark Certificeringscenter. Dette certifikat indeholder både muligheden for digital signatur til brug på Internet service og til brug på e-mail med mulighed for både digital signatur og kryptering. Certifikatet understøttes automatisk af de nyere internet browsere og gængse e-mail programmer på markedet. Oprettelse og installationen af certifikatet foregår ved udfyldelse af en formular som sendes på fax eller med brev til Tele Danmark, der som bekræftelse returnere en e-mail med et link til installation af certifikatsoftware på advokatens PC. Hertil skal der bruges en PIN kode som modtages med almindelig post. Sikkerhedsniveauet kan sammenlignes med oprettelse af et nyt kreditkort til en bankkonto. Når først certifikatet er installeret på advokatens PC, vil websites med forskellige tjenester som understøtter certifikatet fra Tele Danmarks Certificeringscenter automatisk give adgang, da de dermed er sikre på hvem man er – altså ikke noget login parameter, hvor man skal huske at ændre sit password løbende.
 
En anden vigtig mulighed for brug af digital signatur er til elektronisk kommunikation med e-mail, hvor advokaten med et certifikat kan bekræfte ens afsenderidentitet. Certifikatet gør det desuden muligt, at man også kan kryptere e-mail, så kun modtageren kan åbne og se indholdet.
 
Muligheden for brug af digital signatur er store og vi vil formentlig i den kommende tid se flere og flere offentlige instanser som tilbyder forskellige advokatrelevante Internet tjenester, gå over til brug af samme digitale signatur.
 
I advokatbranchen vil vi også selv med fordel kunne bruge teknologien til online indberetning af eksempelvis delomsætningstal, som benyttes til beregning af kontingent i Danske BOLIGadvokaterAdvokatsamfundet, login på AdvokatNet og andre tjenesteydelser som f.eks. forlagenes online versioner etc. Teknoligien giver også på sigt mulighed for afgivelse af digitale klientkontoerklæringer.
 
Advokatsamfundets aftale med Erhvervs- & Selskabsstyrelsen giver mulighed for at hver advokat kan få et gratis certifikat. Henvendelse skal rettes til Tele Danmark på www.certifikat.dk/eogs. Jeg vil kun opfordre til, at advokaterne benytter sig at dette tilbud, og dermed også får nogle erfaringer med brug af digital signatur.
 
Husk gratisperioden gælder kun frem til 1. februar 2002. Normalprisen for et certifikat kan løbe op i ca. kr. 1.500. Et certifikat skal i øvrigt årligt fornys, og prisen for en fornyelse er p.t. ca. 100 kr.
 
Tele Danmarks Certificeringscenter (CA)  udsteder og administrerer certifikaterne. Skal man kommunikere med en person , der også har et certifikat, kan man ligeledes finde den pågældendes offentlige nøgle på et nøglecenter. Alle kan købe et certifikat hos Tele Danmarks Certificeringscenter, så har man erhvervsklienter eller andre som man ønsker, at kommunikere sikkert med uden for ovennævnte partnerskab, kan personer fra disse virksomheder selv rette henvendelse til Tele Danmarks Certificeringscenter og købe et certifikat. Digital signatur kan desværre ikke gives i julegave e. lign, da digital signatur forudsætter en bestilling fra personen som tegner virksomheden – for sikkerhedens skyld !
 
 
Vil du vide mere om digital signatur, er der oprettet et særskilt afsnit herom på AdvokatNet under menuen Service – Digital Signatur. Du er ligeledes velkommen til at kontakte IT-afdelingen for yderligere information ellers tjek nedenstående relevante links:
 
Relevante links:
http://www.advokatnet.dk
http://www.webreg.dk
http://www.certifikat.dk
http://www.certifikat.dk/eogs

Digital signatur (kun på AdvokatNet)