Advokaten 1 Det mobile internet

Print Print
16-01-2001
Advokat Bjarke Vejby, Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma
Med udgangspunkt i sine erfaringer med etableringen af Bech-Bruun & Trolles mobile internettjeneste ”Wapjura” giver advokat Bjarke Vejby her sit bud på, hvorvidt advokatbranchen kan drage nytte af det mobile internet.

Wapjura
Wapjura er en faktabaseret mobil internettjeneste, der er opdelt i en lang række juridiske emneområder såsom arbejdsret, arveret, familieret, EU-ret, miljøret, insolvensret, patenter, varemærker, selskabsret, medieret, ophavsret, persondata, IT, forbrugerret, fast ejendom, markedsføringsret og skatteret. Endvidere indeholder tjenesten information om domstolene, øresundsregionen, retshjælp, regler for fri proces og om jurastudiet. Det er tanken at Wapjura løbende skal udbygges med en række yderligere juridiske emneområder. Endelig overvejes det at etablere en søgefunktion med interface til eksterne databaser. Indholdet leveres af en række af advokatfirmaets specialister forankret inden for de forskellige juridiske emneområder. Wapjura blev tilgængelig i efteråret 2000.

Hvordan kan man benytte Wapjura?
Wapjura kan benyttes ved opkald fra en waptelefon enten til Tele Danmark Mobil, Sonofon eller Telias wapportaler eller til en række danske webportaler, f.eks. www.wapportal.dk eller www.wapnote.dk., hvor brugeren ved hjælp af internettet ud fra de p.t. tilgængelige wapindholdstjenester, herunder Wapjura, kan sammensætte sin personlige wapmenu. Dernæst kan en bruger benytte wapjura ved selv på sin waptelefon at indtaste følgende sti: http://www.wapjura.dk/wapjura.wml. Endelig kan man benytte en website som f.eks. www.wapnote.dk (under ”Øvrige og andet”) til at frekventere Wapjura direkte på internettet. Her anvendes på den pågældende webside en ”wapsimulator”, som konverterer wap-filerne til et for en internetbrowser læsbart filformat.

Bech-Bruun & Trolles strategi
Formålet med Wapjura er at etablere en mobil internettjeneste som henvender sig internt til advokatvirksomhedens jurister, eksternt til advokatfirmaets klienter og i øvrigt til enhver person der søger komprimeret information om indholdet af danske retsregler. Vi er i advokatfirmaet ganske opmærksomme på wapteknologiens nuværende tekniske og fysiske begrænsninger og er derfor bevidste om, at wap i øjeblikket ikke er et realistisk alternativ til web. På den anden side bygger tjenesten på en forventning om, at det mobile internet i takt med den teknologiske udvikling vil blive et kraftfuldt alternativ til internettet, herunder at det mobile internet inden for det juridiske univers navnlig vil kunne tilfredsstille en brugers behov for på få sekunder at opnå komprimeret og kontant information om indholdet af konkrete retsregler, f.eks. oplysninger om længden af en funktionærs opsigelsesvarsel ud fra en given anciennitet, rettigheder under barsel, kapitalkrav ved selskabsstiftelse, beskatning af aktieoptioner, arv og familieret, fortrydelsesret ved køb af fast ejendom, stempelafgift, retsafgift, regler for fri proces o.s.v. Med projektet indhøstes erfaringer, som vi agter at udnytte både som brugere af informationsteknologi og som rådgivere for IT-klienter. Vi er derfor ikke nervøse ved at kickstarte et pilotprojekt baseret på den mobile informationsteknologi selvom teknologien ikke i øjeblikket er særlig tilfredsstillende og udbredelsen som følge heraf er ganske begrænset.

Hvorfor bør Wap overvejes?
Først og fremmest bør det være indlysende, at der for en bruger er knyttet en særlig fordel til at kunne få svar på spørgsmål uanset hvor brugeren befinder sig. Internettet har endvidere vokset sig uoverskueligt og rummer en overflod af information, som kan være vanskelig at sortere i, når relevant information skal indhentes. Dette gælder også de juridiske tjenester på internettet.
Dernæst er det enkelt og billigt at producere mobile indholdstjenester. Man kan på internettet downloade et freeware-program, som rummer samtlige de faciliteter, som skal til for at producere en waptjeneste. Wapindholdet er rent tekstbaseret, dvs. fri for grafik og animationer, som man kender det fra internettet. For en bruger af juridisk indhold er det ikke relevant, at indholdet er garneret med grafik og animationer. Indholdet kan endvidere klippes fra tekstbehandlingsfiler og indsættes i wapprogrammet. Her kan advokatfirmaer anvende deres videndatabase som føde- eller inspirationskilde for en indholdstjeneste rettet mod bestemte målgrupper; det være sig en offentligt tilgængelig tjeneste eller en passwordbeskyttet særtjeneste rettet mod bestemte klienter eller et bestemt segment. Der er ikke behov for investeringer i ny hardware da wapindholdet dels produceres på en almindelig PC dels kan placeres på den server, som i forvejen benyttes til advokatvirksomhedens hjemmeside. Wap- og web-filer kan med andre ord placeres ”side om side” på serveren og de to forskellige filformater konflikter ikke indbyrdes. Alternativet til brug af egen server til wapindhold er at leje ekstern serverkapacitet hos et web-hotel. Dette kunne navnlig tænkes at være løsningen, hvis advokatvirksomheden måtte ønske at ”brande” indholdstjenesten under et selvstændigt domænenavn.

Internettet uundværligt
Jeg har ovenfor påvist, at advokatvirksomheder i dag kan udbyde mobilt internetindhold uden investeringer i andet end manpower og viden, og at redskaberne hertil er umiddelbart tilgængelige. Derimod kan jeg ikke påvise, at de beskrevne (positive) forventninger til det mobile internet rent faktisk vil blive indfriet. Det må tiden vise. Jeg erindrer dog om, at internettet frem til midten af 90’erne var ”en by i Rusland” for vil jeg tro 95% af de danske advokaters vedkommende og at internettet i dag er et uundværligt redskab for en tilsvarende andel. Det overlades på den anførte baggrund til kollegerne at vurdere, hvorvidt det mobile internet fremover bør indgå i den vifte af ydelser, som danske advokatfirmaer kan levere.