Strukturudvalget

Print Print

Rapport fra Udvalget vedrørende Advokatsamfundets struktur og arbejdsopgaver

BILAG

1. Kommissorium for udvalg vedrørende Advokatsamfundets struktur og arbejdsopgaver (maj 2013)

2. En ny struktur: Debatoplæg af Advokatrådets Strukturudvalg (25. april 2007)

3. Referat af drøftelserne i Debatforum om Advokatsamfundets vedtægter den 16. maj 2008

4. Referat af drøftelserne i Debatforum om Advokatsamfundets vedtægter den 10. juni 2008

5. Lov nr. 520 af 6. juni 2007 om ændring af Retsplejeloven

6. Bemærkninger til lov nr. 520 af 6. juni 2007 om ændring af Retsplejeloven

7. Fælles brev af 17. december 2009 fra Advokatsamfundet og Danske Advokater, herunder grafisk præsentation af arbejdsfordelingen mellem Danske Advokater og Advokatsamfundet (de komplementære cirkler)

8. Power pointpræsentation fra Dialogmødet i Advokatsamfundet den 18. april 2013

9. Advokatrådets årsberetning 2011-2012

10. Advokatnævnets årsberetning 2012

11. Uddrag af betænkning nr. 1479/2006 om retsplejelovens regler om advokater (kommissorium, resumé og kapitel 5 om det pligtmæssige medlemskab)

12. Advokatsamfundets årsregnskab 2009 og 2010

13. Advokatsamfundets årsregnskab 2011 og 2012

14. Advokatsamfundets budget for 2012 og 2013

15. Advokatsamfundets budget for 2014 og 2015

16. Danske Advokaters årsregnskab for 2010

17. Danske Advokaters årsregnskab for 2011

18. Danske Advokaters årsregnskab for 2012

19. Danske Advokaters budget for 2011, 2012, 2013 og 2014

20. Oversigt over større opgaver, der grænser op til eller overlapper hinanden

21. Danske Advokaters håndtering af høringssager

22. Advokatrådets behandling af høringssager

23. Fordelingen af udvalgsposter mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater pr. 23. oktober 2013

24. Advokatsamfundets vedtægter

25. Rapport af 17. september 2012 om kredsbestyrelsernes fremtidige opgaver

26. Advokatsamfundets tilsynsindsats på klientkontoområdet

27. Oversigt over kontingent til specialforeningerne 2013

28. Samarbejdsaftale mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater om den danske indsats i forhold til CCBE

29. Evaluering af Advokatsamfundets tilsynsbesøg 2013

30. Oversigt over personale og løn for Danske Advokater og Advokatsamfundet for 2013

31. Sammenligning af udvalgte driftsudgifter

32. Vedtægter for Danske Advokater

33. Referat af møde den 22. oktober 2013 i kontaktudvalg mellem Advokatrådets Skatteudvalg og Danmarks Skatteadvokater

34. Notat fra Lars Svenning Andersen om rollefordelingen mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater

35. Tema om kredsbestyrelserne i Advokaten 10/2012

36. Analyse ved tænkt salg af ejendommen Kronprinsessegade 28 og tilbageleasing heraf

37. Oversigt over sagsgange i Advokatnævnets sekretariat

38. Svar på spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg (december 2012)

39. Advokatsamfundets årsregnskab 2005

40. Advokatsamfundets årsregnskab 2006

41. Advokatsamfundets årsregnskab 2007

42. Advokatsamfundets årsregnskab 2008

43. Advokatsamfundets årsregnskab 2009

44. Advokaternes Serviceselskabs årsrapport 2005

45. Advokaternes Serviceselskabs årsrapport 2006

46. Advokaternes Serviceselskabs årsrapport 2007

47. Husleje og medlemstal for Danske Advokater

48. Indberetninger fra udlandet om klagegebyrer

49. Debatoplæg vedr. advokatkredsene fra Finn Bødstrup og Christian Lundblad

50. Tema om Advokatnævnet i Advokaten nr. 1/2014

51a. Oversigt over Advokatsamfundets omkostninger henført til hhv. Advokatnævnet og tilsynsfunktionen

51b. Principper for opgørelse af tilsyns- og nævnsomkostningerne i Advokatsamfundet

52. Justitsministerens svar af 15. januar 2014 til Folketingets Retsudvalg vedr. sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet

53. Advokatsamfundet – nedbrydning af omkostninger

54. Advokatsamfundet – lokaleoversigt

54a. Oversigt over lokalernes størrelse

54b. Oversigt over medarbejdernes placeringer

55. Oversigt over Advokatsamfundets opgaver fra 1994 til nu

56. Konklusioner og uddrag fra interessentanalyse om branchen