Magasinet Advokaten

Print Print

Magasinet Advokaten udgives ti gange om året af Advokatsamfundet med artikler om advokatetik, retspolitik og retssikkerhed.

Formålet med magasinet er dels at informere advokater om de pligter og værdier, advokattitlen fører med sig, dels at være dagsordensættende i samfundsdebatten.

Bag magasinet står et redaktionspanel med en række advokater, professorer og dommere, der er med til at sikre et højt redaktionelt niveau.

Advokaten udkommer i cirka 9.000 eksemplarer ti gange om året.

Abonnement
Du kan bestille et abonnement på Advokaten ved at sende en mail til samfund@advokatsamfundet.dk. Abonnementsprisen er 695 kr. inkl. moms og forsendelse. For et udlandsabonnement er prisen 1.100 kr. inkl. forsendelse. Opsigelse af abonnement på Advokaten kan ske med tre måneders varsel ved udgangen af en måned.

Advokatens redaktion
Kommunikationschef Hanne Hauerslev (ansvarshavende), hha@advokatsamfundet.dk
Journalist Tine Østergård, toe@advokatsamfundet.dk (barsel)
Journalist Nanna Martensen, nma@advokatsamfundet,dk

Advokatens redaktionspanel
Christoffer Badse, souschef, Institut for Menneskerettigheder
Lone Brandenborg, advokat
Ib Hounsgaard Trabjerg, landsdommer, Østre Landsret
Thomas Elholm, professor, Københavns Universitet
Carsten Fode, advokat
Anne Birgitte Gammeljord, advokat
Michael Gøtze, professor, Københavns Universitet
Thomas Jønler, landsdommer, Vestre Landsret
Rass Holdgaard, advokat
Peter Istrup, advokat
Jacob Mchangama, direktør, Justitia
Kristian Mølgaard, advokat
Elisabet Michelsen, retspræsident, Lyngby
Lars Lindencrone Petersen, advokat
Jens Røn, statsadvokat
Henrik Stagetorn, advokat 
Sune Westrup, advokat

Hvis du har ideer til emner, som Advokaten kan tage op, så kontakt redaktionen på e-mail eller på telefon 33 96 97 98.

Annoncer
Annoncer til Advokaten bookes hos:

FrontMedia
Gl. Strandvej 16, 1.
2990 Nivå
Telefon nr. 48 22 44 50
E-mail: advokaten@frontmedia.dk
Læs mere om Advokaten på www.frontmedia.dk