Magasinet Advokaten

Print Print

Magasinet Advokaten er det eneste blad, der når ud til alle advokater. Magasinet henvender sig desuden til retspolitisk interesserede læsere, herunder journalister.

Desuden indeholder bladet faglige artikler skrevet af de dygtigste advokater og jurister.
Advokatnævnet bruger bladet som en kilde til åbenhed omkring nævnets afgørelser.

Og endelig indeholder bladet information fra Advokatsamfundet og Advokatrådet til alle medlemmer.

Advokaten udkommer i over 8000 eksemplarer ti gange om året.

Abonnement
Du kan bestille et abonnement på Advokaten ved at sende en mail til  samfund@advokatsamfundet.dk. Prisen i 2017 og 2018 er 595 kr. inkl. moms og forsendelse. For et udlandsabonnement er prisen 985 kr. inkl. forsendelse i 2017 og 2018. Opsigelse af abonnement på Advokaten kan ske med tre måneders varsel ved udgangen af en måned.

Advokatens redaktion
Generalsekretær Torben Jensen (ansvarshavende), tje@advokatsamfundet.dk 
Kommunikationschef Hanne Hauerslev, hha@advokatsamfundet.dk
Journalist Tine Østergård, toe@advokatsamfundet.dk

Advokatens redaktionspanel
Christoffer Badse, souschef, Institut for Menneskerettigheder
Lone Brandenborg, advokat
Ib Hounsgaard Trabjerg, landsdommer, Østre Landsret
Thomas Elholm, professor, Københavns Universitet
Carsten Fode, advokat
Anne Birgitte Gammeljord, advokat
Michael Gøtze, professor, Københavns Universitet
Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret
Rass Holdgaard, advokat
Peter Istrup, advokat
Jacob Mchangama, direktør, Justitia
Kristian Mølgaard, advokat
Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet
Elsebeth Michelsen, retspræsident, Lyngby
Lars Lindencrone Petersen, advokat
Jens Røn, statsadvokat
Henrik Stagetorn, advokat 
Sune Westrup, advokat

Hvis du har ideer til emner, som Advokaten kan tage op, så kontakt redaktionen på e-mail eller på telefon 33 96 97 98.

Artikler til Advokaten skal leve op til de retningslinjer, som er fastsat af redaktionen.

Læserundersøgelse
Advokatsamfundet har i april 2013 gennemført en læserundersøgelse.

Annoncer
Annoncer til Advokaten kan bestilles hos:

FrontMedia
Gl. Strandvej 16, 1.
2990 Nivå
Telefon nr. 48 22 44 50
E-mail: advokaten@frontmedia.dk
Læs mere om Advokaten på www.frontmedia.dk