Advokaten 7

Print Print
27-09-2016

 

Erstat forbud med registrering af mobiltelefoner
Et generelt forbud mod brugen af mobiltelefoner med videre i fængsler og arresthuse trådte i kraft 1. august. Det har fået Advokatrådet, Danske Advokater og Landsforeningen af Forsvarsadvokater til skarpt at kritisere Kriminalforsorgens initiativ. Mobiltelefonen er et arbejdsredskab, som er nødvendigt – også i mødet med den indsatte.

Digitale værktøjer giver ingen ændring i advokatens ansvar
Advokat Peter Mollerup og it-konsulent Sune Pletscher-Frankild har udviklet et program, som erstatter dele af advokatens arbejde i forbindelse med ejeraftaler. Men er der forskel på advokatens ansvar, når en opgave foregår digitalt? Nej, lyder det fra formanden for Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg, Martin Lavesen. Så længe der ikke er tvivl om, at det er advokaten, der leverer ydelsen, så er det helt op til denne, om redskaberne skal være en blyant, en computer eller et digitalt værktøj.

Nye tider i forholdet mellem udbuds- og statsstøttereglerne?
Med offentliggørelsen af Kommissionens statsstøttebegrebsmeddelelse er der taget et nyt vigtigt skridt på vejen mod et fornuftigt samspil mellem udbuds- og statsstøttereglerne. Men i hvor høj grad følges de to regelsæt egentlig ad?


 

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.