Advokaten 2

Print Print
14-03-2016

 

Udlændingeloven og retssikkerheden
Ændringer af udlændingeloven har været et af de mest debatterede emner i 2016. Debatten har blandt andet handlet om økonomi, Danmarks internationale forpligtelser og kapacitet til at rumme de flygtninge, der kommer ind i landet. Men hvad med retssikkerheden? Advokaten har talt med advokat Gunnar Homann fra Advokatrådets Strafferetsudvalg, direktør Jonas Christoffersen fra Institut for Menneskerettigheder og professor Jens Vedsted Hansen om de fundamentale retssikkerhedsmæssige værdier i udlændingeloven.


Vigtige retsstatslige principper fra EU-retten
I december 2015 afsagde Højesteret dom i en sag, hvor den tiltalte blev frifundet for overtrædelse af nogle danske regler om gyldigt kørekort. Reglerne var indført blandt andet for at implementere et EU-direktiv, men direktivet var ikke korrekt implementeret. Højesteret begrundede afgørelsen med, at princippet om EU-konform fortolkning af danske retsregler i straffesager må ske under hensyntagen til legalitetsprincippet. De danske regler levede nemlig ikke op til princippet om tilstrækkelig klar og sikker hjemmel.


Interview med justitsministeren
Massebevægelser af vrede og had kan udfordre retssikkerheden
Han har et hjerte, som banker for retfærdighed, retssikkerhed og tryghed. Mød justitsminister Søren Pind, der som barn drømte om at blive advokat. Men karrieren fik en ny drejning, da han i gymnasiet blev alvorligt ramt at politik.

 

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.