Advokaten 6

Print Print
26-08-2015

 

IVÆRKSÆTTERNE – Så gør vi det bare selv
I en tid med tendens til stadig større kontorer og specialisering vælger nogle yngre advokater at gå deres egne veje ved at etablere sig med egen lille virksomhed. Ofte sker det for at få familie- og arbejdsliv til at gå bedre op, men mere glæde ind i arbejdslivet står ofte også på ønskelisten. Måske ligger tanken om at være selvstændig ikke langt fra det at være advokat, som én af de nye, selvstændige advokater udtrykker det. Mød Kasper Ingemann Larsen og to andre, der har taget det store spring, og som gerne deler deres erfaringer og giver gode råd til, hvordan andre kommer i gang.


EU vil sikre tidlig retshjælp til sigtede i straffesager
Ifølge en rapport fra Kommissionen faldt brugen af varetægtsfængsling i Belgien og Frankrig med henholdsvis 20 og 30 procent, efter at der var blevet indført ordninger, som gav en sigtet person mulighed for retshjælp i form af advokat- eller anden juridisk bistand på et meget tidligt tidspunkt af straffesagen.


UNDERVISNING I GYMNASIERNE – De stiller spørgsmål, som man ikke har fået i 20 år!
Domstolsstyrelsens undervisningsmateriale ‘Kend din ret’ skaber engagement og begejstring hos gymnasieeleverne, siger udviklingsdirektør i styrelsen Merethe Eckhardt. Byretterne har stort set alle meldt sig til, og forsvarsadvokaterne byder også ind for at medvirke i forløbet og indvie de unge i, hvad de og retterne arbejder med. Det får de også noget ud af selv.  

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.