Advokaten 4

Print Print
08-05-2015

 

Tolke i retten - oversættelse uden kvalitetskontrol
Forestil dig, hvordan du ville reagere, hvis du var anklaget for en forbrydelse, og nu sad foran en russisk dommer med en tolk ved din side og kun kunne genkende få ord. Det er hver dag virkeligheden for udlændinge, der står anklaget ved danske domstole. Forkert oversættelse af blot et enkelt ord kan have fatale konsekvenser. Alligevel er tolkningen i det danske retssystem ofte både dårlig og helt uden kvalitetskontrol.
Forsvarsadvokaterne Sysette Vinding Kruse og Henrik Stagetorn fortæller, hvordan blandt andet forveksling af ordene kilo og gram var lige ved at få katastrofale følger for en mand, der stod anklaget for salg af amfetamin.

 

EU bekymrer sig om ofre for kriminalitet
EU’s medlemslande skal yde kriminalitetsofre respekt og anerkendelse. Et direktiv fra 2012 giver blandt andet ofre ret til gratis tolkebistand og oversættelse, hvis offeret skal afhøres eller vidne og ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i sagen.


Kortere vej igennem straffesagen
Justitsministeren har på baggrund af terrorangrebet i København varslet 11 nye tiltag på strafferetsplejens område. Et af punkterne er, at Rigsadvokaten i samarbejde med Domstolsstyrelsen og forsvarsadvokaterne skal komme med et oplæg til, hvordan berammelsen af straffesager kan optimeres. Det skal i den forbindelse undersøges, i hvilket omfang rettens mulighed for at afvise en valgt forsvarer anvendes i praksis.

 

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.