Advokaten 9

Print Print
13-11-2014

Glædeligt at regeringen dropper nytteløs regning til kriminelle
Ny betænkning om eftergivelse af sagsomkostninger støtter Advokatrådets arbejde for at ændre reglerne om dømtes betaling af sagsomkostninger i straffesager.
Den nuværende ordning medvirker til at fastholde dømte i et kriminelt parallelsamfund, truer retssikkerheden og straffer dem, der ønsker at blive resocialiseret, urimelig hårdt, mener formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, der ser positivt på de forslag, betænkningen indeholder.

Nye fortrydelsesregler ved elektronisk handel
En ny forbrugeraftalelov er trådt i kraft i år. Få et overblik over reglerne for fortrydelsesret ved salg af varer, ikke-finansielle tjenesteydelser og digitalt indhold ved elektronisk handel.

I lære som advokat
Hos Focus Advokater i Odense har fuldmægtig Karina Dolmer Hansen fra starten deltaget i klientmøder og haft meget klientkontakt. Hendes principal Merete Vangsøe Simonsen lægger nemlig vægt på, at man som fuldmægtig får et stort ansvar fra starten.
Advokatuddannelsen varierer både i form og indhold alt efter, hvor fuldmægtigtiden folder sig ud. Advokaten har talt med tre fuldmægtige og deres principaler om, hvordan de samarbejder og sikrer, at mesterlæren bliver både spændende og lærerig.


Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.