Advokaten 7

Print Print
25-09-2014

 

Terrorlovgivningen fører os ind på en retssikkerhedsmæssig glidebane
Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal granske terrorlovgivningen. På høje tid, mener formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, der peger på, at terrorlovgivningen er helt central i retssystemet, men har fået en afsmittende effekt på andre retsområder. Det gælder for eksempel regler om forsvarere, telefonaflytninger, hemmelige ransagninger, logning og hvidvask.

Retssikkerhed skal øverst på dagsordenen
Rullegardinerne skal trækkes op for at skabe gennemsigtighed hos SKAT. Sådan lød det fra den daværende skatteminister, Morten Østergaard, da han i slutningen af august mødtes med Advokatrådets Skatteudvalg for blandt andet at drøfte SKAT’s mulighed for at gå til domstolene med en sag, som borgeren har vundet ved en endelig administrativ instans.

Status på revisionen af hvidvaskdirektivet
Et forslag til revidering af EU’s hvidvaskdirektiv udfordrer fortroligheden mellem advokater og klienter. Advokatrådet mener, at de nuværende regler skal opretholdes eller at der skal indføres en sikkerhed for, at advokater kun lejlighedsvis kan blive anmodet om at oplyse klientens identitet.

Læs Advokaten her