Advokaten 2

Print Print
25-02-2014

Advokatuddannelsen – værktøjer til jobbet som advokat
Hvor er din plads i retssalen? Hvordan håndterer du de svære situationer med klienten? Hvad skal der til for at fylde rollen som advokat ud? Advokatuddannelsen sætter fokus på alt det, du som fuldmægtig ikke kan læse dig til i bøgerne.

Interview med justitsministeren
Retssikkerheden skal ikke bare være et fint ord på papir. Det skal levendegøres, så danskerne i alle hjørner af landet kan mærke det, mener justitsminister Karen Hækkerup, der ser Advokatsamfundet som en vigtig medspiller i den opgave. Hun fremhæver høringsundersøgelsen som et godt eksempel, og som nu munder ud i en ny rådgivning om lovkvalitet.

Lovsjusk får minister til at ændre loven
Den nye skatteforvaltningslov afskærer borgeren fra at få omkostningsgodtgørelse, når en sag fra Vurderingsankenævnet skal prøves ved domstolene. Efter at Advokatrådets Skatteudvalg over for skatteministeren har gjort opmærksom på problemet, har den ny skatteminister lovet at ændre loven.

“Jeg ser frem til Deres udgydelser”
Advokaten skal altid agere sagligt, selvom de retoriske bølger går højt. Men hvor går grænsen for advokaters ytringer over for andre advokater eller modparter? Det er et tema i mange klagesager, som behandles i Advokatnævnet. Få et overblik over Advokatnævnets seneste praksis om advokaters ytringer.


Læs Advokaten her